אורי שוהם - מועמד פסול לכל תפקיד ציבורי


חכמינו אמרו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. מי שנגוע בטוהר המידות – לא ישפוט אחרים על טוהר המידות.
הרב שמואל אליהו ,  ז' באדר ב תשפ"ד, 17.03.24, ערוץ 7

שמעתי שיש מחשבה למנות את השופט אורי שוהם ליו"ר הוועדה המייעצת למינוי בכירים בשירות המדינה. התפקיד שלו ושל הוועדה הוא להבטיח את טוהר המידות במינויים הבכירים, ולבחון שמא דבקו פגם או דופי כלשהם במינויים המוצעים.

חכמינו אמרו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. מי שנגוע בטוהר המידות – לא ישפוט אחרים על טוהר המידות. מי שידוע במשפט מעוקל – לא יכול לבדוק אם נפל פגם או דופי במינוי ציבורי.

2.08.2018 - טקס פרידה מאורי שהם בבית המשפט העליון. פרקליט המדינה שיו ניצן נואם בפני שופטי העליון על הליך שיפוטי תלוי ועומד ובכך מזהם אותו.

האם בתפקידו כנציב התלונות על השופטים הוא נשא פנים למקורבים אליו באופן מופגן? האם בכל פעם כשהייתה תלונה על מי מחבריו שסרח, הוא הכשיר כל שרץ שהוא בלי לבדוק כלל, העיקר שהחברים שלו יצאו נקיים?

האם יש אדם שסיאב את מערכת המשפט כמוהו? בימיו לא היה טעם להתלונן על שופטים שהם חברים שלו, תמיד הוא ימצא דרך לזכות אותם. כך הוא איבד לחלוטין את האמון של הציבור.

כשהייתה תלונה על נשיאת בית המשפט העליון לשעבר על קידום חברותיה, על שפיטה בתיקים שבעלה היה מעורב בהם ובהם יש לה ניגוד עניינים, הוא מיסמס את התלונה והכשיר את כל עוולותיה.

הוא לא קרא לה לסדר כשהיא תקפה את הממשלה בניגוד מובהק לחוק. הוא לא קרא את השופט עמית לסדר כשהוא השתתף בפגישות שנגעו בעינינו, והיה מנוע משפטית להשתתף בהן.

כך הוא מיסמס את התלונה כנגד השופט בית המשפט העליון כבוב שעבר על החוק ופרסם את העסק הפרטי של הילדים שלו בניגוד לחוק. הוא קיבל את טענותיו של כבוב שהוא לא היה כלל במשרד של בניו ובנותיו, והתעלם משקריו הגסים שאותם סתרו תמונות ברורות וגלויות שפורסמו בכל מקום.

השופט שוהם לא חושב שהוא חייב דין וחשבון לאזרחים על המעללים שלו. הוא הרגיש כמו כל העליונים שחושבים שהם לא צריכים לתת דין וחשבון על שום עוול שלהם. כך הוא הכשיר שלל גדול של עוולות משפטיות שנעשו על ידי שופטים אחרים. לדעתו מותר לשופטים מה שאסור לאזרחים פשוטים. את התקיפות המשפטית הוא שומר לאזרחים הנחותים. שם הוא מדקדק על קוצו של יוד ואף מעבר לכך.

די להזכיר כי הוא קרא פעמיים לנזוף נזיפה חמורה ברב הראשי לישראל הראשל"צ יצחק יוסף וביקש לקרוא אותו לשימוע לפני פיטורים על דברים שהוא עשה במסגרת תפקידו. הוא לא העלה כלל על דעתו שיש לרב ראשי בישראל חופש דת וחופש דיבור לפחות כמו שיש לגברת אסתר חיות. בוודאי כאחראי על מערכת הכשרות במדינת ישראל. על החוצפה הזו בלבד היה צריך לפטר את שוהם ובוודאי לא למנות אותו לתפקיד כל כך בכיר.

אני קורא לכל מי ששירות הציבור יקר לו, לכל מי שטוהר המידות חשוב בעיניו, לכל מי שחושב ששופטים צריכים לשמור על רמת מוסר בסיסית לפחות כמו כל אזרח, לכל מי שחופש הדיבור וחופש הדת במדינת ישראל יקר לו - לא להצביע בעד מועמדותו הפסולה של שוהם.

אורי שהם - מועמד פסול לכל משרה ציבורית - הרב שמואל אליהו ,  ז' באדר ב תשפ"ד, 17.03.24, ערוץ 7


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה