תחקיר שופט בית משפט לענייני משפחה - יהורם שקד

כאן חדשות | מה קורה בבית משפט בדלתיים סגורות? שופט בית המשפט לענייני משפחה, יהורם שקד, מינה את מקורביו לכונסי נכסים ולמנהלי עיזבונות בתיקים משפטיים, מבלי לתת גילוי נאות לצדדים. באחד המקרים פיטר שקד מנהל עיזבון ומינה במקומו את אחיו של חברו. פרק 1 בתחקיר השופט והג'ובים של יפעת גליק. מתוך חדשות הערב - 19.05.19

פרשת הבלוגרים: האתגרים של שופט המשפט העיקרי בני שגיא

מאי 2019 - בני שגיא הוא שופט המשפט העיקרי בתיק ת"פ 14615-04-17 . מדובר בתיק בהיקף רחב ביותר הכולל כתב אישום של כ- 120 סעיפים על עבירות שיימינג, רובו ככולו גיבובי מילים מעליבות לכאורה שפורסמו באתרי ג'נק אנונימיים במרשתת. כתב האישום משתרע על כ- 200 עמודים. היקף חומרי החקירה שהוגשו להגנה בערבוביה כולל כ- 50,000 דפים בתוך מאות קלסרים , 500 תקליטורים של וידאו, אודיו, וקבצי טקסט, ודיסק של כ- 4 טרה . ספק אם ניתן לבנות קו הגנה למשפט בהיקף זה אולם ברור כי הסנגוריה הציבורית אינה יכולה להתמודד עם תיק בהיקף כזה בשל השכר הנמוך שמקבלים הסנגורים מהסנגוריה, ובשל כפיפותם למדיניות הצוות הפנימי המצר את טווח פעולתם נוכח העובדה שחלק מהמתלוננים הם שופטים, שוטרים ועובדות סוציאליות. פרקליטות המדינה הגישה את חומר הראיות בעיכוב של כחצי שנה בעוד הנאשמים מאחורי סורג ובריח וחזקת החפות עומדת להם.

עיכובים של שנים בתחילת המשפט

בתכנון המקורי הדיונים במשפט העיקרי היו אמורים להתחיל ביולי 2017 בקצב בזק של כשני דיונים בשבוע מ- 9 בבוקר עד שעה שבע בערב עם 10-12 עדים בכל פעם. הפרקליטות סרבה למסור שמות העדים טרם הדיון אולם בהמשך נעתרה.
מלבד דיונים אחדים שהתקיימו ביוני 2018 אפשר לומר שהמשפט טרם החל. נכון להיום המשך הדיונים נקבע לספטמבר 2019 לדיון אחד בשבוע ביום דיונים הקצר בכשעתיים. על פי התכנון הדיונים אמורים להימשך עד יוני 2020.
נאשם 3 ויתר על ייצוג הסנגוריה ונאשמת 1 לורי שם טוב ביקשה לשחרר את הסנגוריה מייצוגה.

חומר ראיות לקוי מיסודו

כל הצווים השיפוטיים שהוצאו בהליך החקירה לרבות צווי חיפוש, לקויים והוצאו כלאחר יד. החקירה נוהלה ללא פיקוח, בקרה וביקורת שיפוטית מה שהוביל את החוקרים והפרקליטות לתוצרים פסולים. החיפושים בדברי המחשב בוצעו ללא נוכחות מי מהחשודים או באי כוחם, וכל מסמכיהם האישיים ביותר של החשודים שאינם קשורים לחקירה כגון תלושי משכורת, תסקירים אישיים, צוואות, תעודות גירושין וכדומה הופצו בין הנאשמים ובאי כוחם. מדובר בריבוי פגיעה חמורה בפרטיות החשודים העולים על כתב האישום כולו.

בני שגיא מחויב להליך השיפוטי

חרף עינוי דין ופגיעה בפרטיות בלתי נסבלים שנגרמו לנאשמים וחשודים החל מיום מעצרם ה- 27.02.2017 ועד היום. נאשמת 1 הייתה עצורה כשנתיים וחודשיים מאחורי סורג ובריח עם חשיפה מינימלית לחומר הראיות העצום. וחרף ליקויי חומר הראיות שבמדינה מתוקנת היו פוסלים את המשפט עוד בשלביו המוקדמים, מחויב השופט בני שגיא להמשיך במשפט הואיל ומדובר במשפט בעל אינטרס של מערכת המשפט גם אם הוא נוגד את האינטרס הציבורי. האם השופט בני שגיא יכשיר את כל השרצים הראייתיים שהושגו באמצעות צווי חקירה פסולים, ובחיפושים לא חוקיים?

משפט פרשת הבלוגרים חושף את הפרקטיקה השיטתית של מערכת המשפט לפגיעה חמורה בכבודם, חירותם, פרטיותם, צנעתם, וקניינם של בעלי הדין מהמעמד הפשוט.

מצורף
קטע מפרוטוקול הדיון במשפט העיקרי מה- 18.06.2018 שבו מודיע סנגורה של נאשמת 1 כי לא יוכל לייצג אותה במתכונת משפט של 2 דיונים בשבוע מ-9 בבוקר עד 7 בערב ולחקור 10-12 עדים בכל פעם.

קטע מפרוטוקול הדיון במשפט העיקרי מה- 18.06.2018 שבו מודיע סנגורה של נאשמת 1 כי לא יוכל לייצג אותה במתכונת משפט של 2 דיונים בשבוע מ-9 בבוקר עד 7 בערב ולחקור 10-12 עדים בכל פעם.
קטע מפרוטוקול הדיון במשפט העיקרי מה- 18.06.2018 שבו מודיע סנגורה של נאשמת 1 כי לא יוכל לייצג אותה במתכונת משפט של 2 דיונים בשבוע מ-9 בבוקר עד 7 בערב ולחקור 10-12 עדים בכל פעם.

קטע מפרוטוקול הדיון במשפט העיקרי מה- 18.06.2018 שבו מודיע סנגורה של נאשמת 1 כי לא יוכל לייצג אותה במתכונת משפט של 2 דיונים בשבוע מ-9 בבוקר עד 7 בערב ולחקור 10-12 עדים בכל פעם.

"מפתחות בית האסורים בידה של העצורה מזה שנתיים"

ביטוי שגור בפיהם של מערכת המשפט לנער אחריותם ממעצר ממושך של שנתיים ללא משפט על עבירות "מקלדת". המדובר במעצרה הממושך של לורי שם טוב. לא פעם טענו פרקליטים והסנגוריה הציבורית וגם שופטים כי "מפתחות בית הכלא בידה של לורי שם טוב". והכוונה שלורי נמצאת בכלא מרצונה.
זוהי פרקטיקה של משחקי מילים, סמנטיקה של משפטנים במערכת המשפט להציג במעוות את המעצר הממושך מעל שנתיים המתאים למערכת משפטית פרימיטיבית, כאילו העצירה היא האשמה במעצרה הממושך.
גם היום כש"שוחררה" לורי שם טוב לאחר שנתיים וחודשיים ממעצר בית הסוהר היא נמצאת כלואה בביתה בתנאים מגבילים שאינם מאפשרים לה לעבוד ולהתפרנס על פי הוראת בית המשפט בעוד חזקת החפות עומדת לה ומשפט שיארך לפחות עוד שנה.


מצורפת החלטת השופט מינץ מיום 04.03.2019 בש"פ 1394-19 שבה הוא מצטט דברי הפרקליטה במהלך הדיון כי "מפתחות בית האסורים בידיה של העצורה" מזה שנתיים.
מדובר בדיון שבו פרקליטות המדינה ביקשה להאריך את מעצרה של לורי שם טוב העצורה שנתיים בעוד 5 חודשים למרות שעילת המעצר הוא חשד לעבירות "מקלדת" ושהמשפט טרם החל.

החלטת השופט מינץ מיום 04.03.2019 בש"פ 1394-19 שבה הוא מצטט דברי הפרקליטה במהלך הדיון כי "מפתחות בית האסורים בידיה של העצורה" מזה שנתיים
החלטת השופט מינץ מיום 04.03.2019 בש"פ 1394-19 שבה הוא מצטט דברי הפרקליטה במהלך הדיון כי "מפתחות בית האסורים בידיה של העצורה" מזה שנתיים

החלטת השופט מינץ מיום 04.03.2019 בש"פ 1394-19 שבה הוא מצטט דברי הפרקליטה במהלך הדיון כי "מפתחות בית האסורים בידיה של העצורה" מזה שנתיים

השופט הימן אסר על לורי שם טוב לקבל שירותים מהמוסד לביטוח לאומי בהיותה עצורה בביתה

מאי 2019 - שופט בית המשפט המחוזי תל אביב, אברהם הימן, החליט לאסור על לורי לקבל שירותים מהביטוח הלאומי.
הביטוח הלאומי משלם קיצבה לאנשים שנמצאים במעצר בית, אך כדי שיוכלו לקבל את הקצבה, על העצור להגיש בקשה.

שירותי ביטוח לאומי ניתנים כיום באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ובאמצעות דואר אלקטרוני, וזאת במסגרת ממשל זמין. יוער כי תעודת הזהות החכמה שמחזיקה לורי ושאר אזרחים במדינה, היא המפתח לקבלת שירותים באופן מקוון.

השופט הימן החליט לאסור על לורי לקבל שירותים מהמוסד לביטוח לאומי, וכתוצאה מכך לשלול את הקצבה המגיעה ללורי מן המדינה בהיותה עצורה בביתה.

בנוסף, שלל השופט הימן את הגישה שלו לורי לערכאות משפטיות, ואסר עליה להגיש בקשות ו/או לקבל החלטות בתיקים משפטיים בהן היא צד להליך. בכך החליט השופט הימן לשבש את המשפטים האזרחיים של לורי על ידי מניעת גישה לאתר נט המשפט.


הנאשמת לא מוכנה לקבל את מרותו של בא כוחה

מאי 2019 - "היא לא מוכנה לקבל את מרותו של בא כוחה" ציינה הפרקליטה לשופט בדיון בבית המשפט העליון בעניין מעצרה של העיתונאית לורי שם טוב העצורה מזה שנתיים וחודשיים על עבירות "מקלדת". השופט גרוסקופף השיב: "היא לא אמורה לקבל את מרותו".
המשמעות של המילים שיצאו מפיה של הפרקליטה היא: "היא לא מוכנה לקבל את הסמכות העליונה או הסמכות המוחלטת של הנציג שלה או השליח שלה".

מילים אלו שיצאו מפיה של הפרקליטה מתארות בפשטות ובדיוק את היחסי לקוח וסנגור מהסנגוריה הציבורית. הסנגור הציבורי הוא למעשה האדון והנאשם או הלקוח אמור לציית לו. זוהי תפיסה רווחת בסנגוריה הציבורית ובפרקליטות.
מסתבר שהסנגור מהסנגוריה הוא "אדון" שעלול להיות לעתים לא כל כך נחמד ל"לקוח" שלו, בשכר טרחה נמוך מאוד שהוא מקבל מהסנגוריה, ומרחב פעולה מצומצם מאוד שהצוות הפנימי בסנגוריה מכתיב לו. אם הנאשם אינו מציית לסנגורו מהסנגוריה, אזי השופט יכול להטיל סנקציה של מעצר ממושך על ידי דחיית בקשות שחרור הנאשם ממעצרו בתואנה שהוא מיוצג, ורק סנגור רשאי להגיש. וכך למעשה כובלים בית המשפט ביחד הפרקליטות והסנגוריה את הנאשם לציית להם.
פרקטיקה זו מלבד היותה פוגעת באופן חמור בכבוד האדם וחירותו, יוצרת עיוות בבתי המשפט למעצרים ממושכים ולעסקאות טיעון (הודאה באשמה) בכפייה, ואינה עומדת בקנה אחד עם כללי האתיקה שכל עורך דין מחויב לעמוד בהם כלפי לקוחו.


מצורף: קטע מפרוטוקול דיון ערר שהגישה לורי שם טוב לבית המשפט העליון בפני כב' השופט גרוסקופף בש"פ 2847-19 מה- 01.05.2019.


פרקטיקת מערכת המשפט בפרשת לורי שם טוב

מאי 2019 - פרקטיקת דורסנית לא הוגנת של מערכת המשפט בפרשת מעצרה הממושך של העיתונאית לורי שם טוב. שם טוב אינה היחידה שנפגעה מהפרקטיקה הדורסנית רבת השנים (מעל עשור ) מהפעילה נגדה מערכת המשפט, החל מלקיחת ילדיה ממנה לאורך שנים ונתק מוחלט מהם, ועד הגשת כתב אישום מגובב בן 120 סעיפי אישום שלא ניתן להתמודד מולו. מעצרה של לורי שם טוב פותח צוהר על הפרקטיקה של מערכת המשפט נגד אזרחים מוחלשים.

הוגשה בקשה לפסילת שופט המעצרים אברהם הימן

13.05.2019 - לורי שם טוב הגישה בקשת פסילת שופט המעצרים אברהם הימן על עינוי דין ופגיעה חמורה בכבודה וחירותה. מדובר בהחלטה שקיבל השופט אברהם הימן ב- 16.04.2019 לדחות הטיפול בענייני מעצרה בחודשיים ולא לדון בטיעונים שהגישה לשחרורה.
שופט העליון עופר גרוסקופף ביקר החלטת השופט אברהם הימן בהחלטתו בש"פ 2847-19 מה- 02.05.2019.

מצורפים:
בקשת פסילת השופט אברהם הימן , תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
החלטת השופט אברהם הימן מה- 18.04.2019 לדון בשחרורה ממעצר של שם טוב רק כעבור חודש וחצי עקב יציאתו לחופשה.


 בקשת פסילת השופט אברהם הימן , תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
בקשת פסילת השופט אברהם הימן , תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019. בקשת פסילת השופט אברהם הימן , תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
בקשת פסילת השופט אברהם הימן , תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.


 החלטת השופט אברהם הימן מה- 18.04.2019 לדון בשחרורה ממעצר של שם טוב רק כעבור חודש וחצי עקב יציאתו לחופשה.
החלטת השופט אברהם הימן מה- 18.04.2019 לדון בשחרורה ממעצר של שם טוב רק כעבור חודש וחצי עקב יציאתו לחופשה.