פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט – מסרים טלפונים ליחידה החוקרת ללא תעוד בית משפט

יוני 2018 - מדובר במזכר של היח' החוקרת שבו תעוד העברת מסר מהשופט על טעות סופר בצו האזנת סתר תקשורת בין מחשבים. השופט ביקש לשנות תוקף התרת האזנת סתר משנה וחודש לחודש.
בתלונה נכתב כי צו האזנת סתר הינו פגיעה מהותית בפרטיות, כבוד האדם וחירותו, ולכן קבע המחוקק כי צו האזנת סתר יוצא על ידי נשיא בית משפט מחוזי או סגן נשיא בית משפט מחוזי.
עוד נטען כיצד השופט מתאם ישירות בטלפון מול היחידה החוקרת שינוי בתוקף התרת האזנת הסתר ללא תעוד וצו עדכני במסמכי בית המשפט כגון הוצאת צו חדש הפוסל את הצו הלקוי.
מדובר בפתיחת פתח להתנהלות לקויה של בתי המשפט מול היחידה החוקרת מאחורי גבם של חשודים, נאשמים ובאי כוחם, ומהווה חבירה של שופטים, פרקליטים ואנשי יחידה חוקרת לפגיעה חמורה בזכויותיהם וכבודם של אזרחים.

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים ולידיעת שרת המשפטים.
מצורפת תמונת מזכר היח' החוקרת על הוראה טלפונית של השופט לשינוי תוקף צו האזנת סתר.

מזכר היח' החוקרת על הוראה טלפונית של השופט לשינוי תוקף צו האזנת סתר
מזכר היח' החוקרת על הוראה טלפונית של השופט לשינוי תוקף צו האזנת סתר

פרשת הבלוגרים: נשיא המחוזי איתן אורנשטיין רשם בשגגה צו האזנת סתר לשנה וחודש בעוד החוק מתיר עד שלשה חודשים.

יוני 2018 - צווים שיפוטיים פסולים למכביר בפרשת הבלוגרים. החל מצווי חיפוש ללא מספר תיק, חיפוש במחשב ללא עדים, החזקת רכוש תפוס בניגוד לחוק, ועכשיו התברר כי נשיא בית משפט מחוזי תל אביב השופט איתן אורנשטיין הוציא צו האזנת סתר לשנה וחודש בשגגה בעוד החוק מתיר צו האזנת סתר עד שלשה חודשים. בתלונה נטען כי מדובר בצו פסול של נשיא (סגן נשיא בעת הוצאת הצו) בית משפט מחוזי המתיר לרשויות האכיפה לעשות כרצונן ללא בקרה ופיקוח הקבועות בחוק, ופגיעה חוקתית בכבוד האדם, חירותו וקניינו.
השופט אורנשטיין ניסה תחילה לבקש לפסול התלונה על הסף אולם משנדרש להשיב טען כי רשם תאריך תוקף הצו בשגגה.


בירור נציב תלונות הציבור על שופטים על הצו הלקוי של השופט איתן אורנשטיין
בירור נציב תלונות הציבור על שופטים על הצו הלקוי של השופט איתן אורנשטיין


צו האזנת סתר פסול לשנה וחודש של סגן נשיא מחוזי תל אביב איתן אורנשטיין בעוד החוק מתיר עד שלשה חודשים
צו האזנת סתר פסול לשנה וחודש של סגן נשיא מחוזי תל אביב איתן אורנשטיין בעוד החוק מתיר עד שלשה חודשים

פרשת הבלוגרים: מניעת הליך שפיטה ראוי כחוק לנאשמת 1 לורי שם טוב

07.06.2018 - בעת דיון בבית המשפט אמרה נאשמת מספר 1 לורי שם טוב לשופט בני שגיא כי לא אינה יכולה ללמוד מתוך בית הכלא את חומר הראיות העצום בהיקפו, ואינה מוכנה לדיון.
השופט שגיא ללא הנמקה החליט להמשיך בדיון.
סעיף 74.א לחוק סדר הדין הפלילי קובע זכות עיון בחומרי חקירה בזמן סביר. שם טוב מעולם לא קיבלה את הזמן לסביר ללמוד את חומר הראיות העצום בהיקפו הכולל 50,000 דפים, כ- 500 דיסקים של וידאו, אודיו וחומר כתוב. ודיסק של 4 טרה בייט (השקול לכ- 6,000 דיסקים). מה גם ששם טוב כלואה בנווה תרצה ואפשרויות הלימוד בכלא קשות.
להלן הקטע הרלוונטי מפרוטוקול הדיון 07.06.2018.

לורי שם טוב מבקשת מהשופט בני שגיא זמן סביר לעיין בחומר החקירה
לורי שם טוב מבקשת מהשופט בני שגיא זמן סביר לעיין בחומר החקירה

שופט בני שגיא דוחה בקשתה של לורי שם טוב לעיון בחומר חקירה בזמן סביר
שופט בני שגיא דוחה בקשתה של לורי שם טוב לעיון בחומר חקירה בזמן סביר

פרשת הבלוגרים: תלונה פרקליטות מחוז תל אביב – צווי חיפוש לקויים כשיטה ופשעים נגד האנושות

יוני 2018 - פרקליטות מחוז תל אביב ביחד עם בית המשפט הוציאו צו החיפוש במחשב. בצו החיפוש נרשם כי החיפוש יעשה ללא נוכחות עדים אולם לא צוינה הסיבה לכך. חיפוש מחייב נוכחות 2 עדים ע"פ חוק כל שכן כאשר מדובר בדברי מחשב שהכי קל "לשתול" בהם ראיות.

מדובר בדפוס התנהגותי פסול שסיגלה לעצמה פרקליטות מחוז תל אביב בשיתוף בתי המשפט המאפשר לפרקליטות מחוז תל אביב "לשתול" ראיות בדברי מחשב של חשודים כרצונה וכך לפגוע באופן חמור בכבודם חירותם וזכות הקניין של אזרחים בצורה רחבה. הפרקליטות בשיתוף בית המשפט גם הוציאה צווי מעצר לאזרחים בפרשה. מצורפים דוגמאות של צווי חיפוש במחשב לקויים נוספים לרבות חיפוש במחשב ללא עדים וללא הנמקה לכך. למעשה לא נראה צו חיפוש אחד תקין שהוציאה פרקליטות מחוז תל אביב בפרשה.
מדובר בחבירה מסוכנת של שני גופים בעלי כוח נגד אזרחים באופן לקוי ופסול ונרחב כשיטה לפגוע בכבודם חירותם וקניינם של אזרחים.
פרקליטות מחוז תל אביב בהתנהלותה יצרה ביחד עם בית המשפט נורמות פסולות הגובלות בפשעים נגד האנושות ואף מעבר לכך שתוצאותיה שיבוש ההליך השיפוטי תוך התעללות באזרחים ומירור חייהם ובני משפחותיהם.

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה.
מצורפים צילומי מקצת צווי החיפוש הלקויים.
פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט מעצרים - צו חיפוש לקוי כשיטה

יוני 2018 - תלונה נגד שופט מעצרים הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים בגין הוצאת צו חיפוש לקוי כשיטה. בצו החיפוש נרשם כי החיפוש יעשה ללא נוכחות עדים אולם לא צוינה הסיבה לכך. חיפוש מחייב נוכחות 2 עדים ע"פ חוק כל שכן כאשר מדובר בדברי מחשב שהכי קל "לשתול" בהם ראיות.
בתלונה נטען כי מדובר בדפוס התנהגותי פסול שסיגל לעצמו השופט בשיתוף היחידה החוקרת המאפשר ליחידה החוקרת "לשתול" ראיות בדברי מחשב של חשודים כרצונה וכך לפגוע באופן חמור בכבודם חירותם וזכות הקניין של אזרחים בצורה רחבה.
עוד נטען כי השופט בשיתוף היחידה החוקרת גם הוציאו צווי מעצר לאזרחים בפרשה. לתלונה צורפו דוגמאות של צווי חיפוש במחשב לקויים נוספים לרבות חיפוש במחשב ללא עדים וללא הנמקה לכך. למעשה לא נראה צו חיפוש אחד תקין שהוציא השופט.
מדובר בחבירה מסוכנת של שני גופים בעלי כוח נגד אזרחים באופן לקוי ופסול ונרחב כשיטה לפגוע בכבודם חירותם וקניינם של אזרחים.

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים ולידיעת שרת המשפטים.
מצורפות תמונות דוגמאות מקצת צווי החיפוש הלקויים שהוציא השופט עם היחידה החוקרת.

דיון במשפט העיקרי בפני כב' השופט בני שגיא - 11.06.2018

11.06.2018 - הפרקליטות ומערכת המשפט מנסים להרחיק את ההליך השיפוטי מעיני הציבור בשל הכשלים המהותיים בהתנהלותו: - נאשמת 1 לורי שם טוב אינה יודעת את חומר החקירה.

- אין תכנית משפט והסנגורים אינם יכולים להגן על לקוחותיהם.
- כל דיון מופיעים כמות גדולה של עדים והסנגורים לא ערוכים להרבה עדים במעט זמן.
- בית המשפט מנצל את ידיהם הכבולות של הסנגורים בהיותם סנגורים של הסנגוריה הציבורית כדי לקדם ניהול המשפט הלא הוגן והלא חוקי. ... ועוד...

פרשת הבלוגרים: ד"ר יוסף צ'רניק על דיון בפני השופט בני שגיא 07.06.2018

פרשת הבלוגרים: דיון בפני כב' השופט בני שגיא 07.06.2018

היום התנהל דיון של כשעה בדלתיים פתוחות בתיק הפלילי בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים. - מתוך דף פייסבוק של יוסף צ'רניק.א) צבי זר הגיש בקשת פסלות. הגיש אותה בעצמו, למרות שיש לו שני באי כוח (סירבו להגיש את הבקשה). בני שגיא אמר שהבקשה מנוסחת בלשון "בוטה", והנאשם מנסה להפוך את השופט לנאשם. הטענות היו לגבי השתתפות בני שגיא בפנל בכנס עורכי הדין באילת עם אחת מעדות התביעה בתיק הבלוגרים. בני שגיא טען שלא דיבר איתה מחוץ לפנל הפומבי. לגבי טענות הקשורות להסדר טיעון מקל לבני שגיא עצמו לגבי נהיגה במהירות מופרזת מאד - בני שגיא טען שלא היה הסדר מקל, והוא לא אחראי למה שכתבו ב"כלי תקשורת לכאורה". לגבי טענת הפסלות בקשר לניהול משפט ללא הצגת הראיות לנאשמים - שוב חזר על הנמקה שזה הכל לטובת לורי, שנמצאת במעצר...

ב) לורי הודיעה לבית המשפט שבמשך כשבועיים, מאז דיון קודם, נמנעה ממנה הגישה למחשב, ולכן שוב - לא היתה לה גישה לחומרי החקירות.

ג) עו"ד רבינוביץ בשם לורי, ועו"ד דהאן בשם צבי טענו שאינם יכולים להגן על לקוחותיהם במצב בו לא נקבעה תוכנית משפט, ולא מגלים להם על 2-3 ימים לפני מועד הדיון, מי יהיו העדים. בנוסף - הדיונים נקבעו לשעות רבות בכל פעם - עד 6-7 בערב, ואין סיכוי שבהתרעה קצרה יהיו מסוגלים להתכונן לחקירות העדים. כל זה - בנוסף לכך שעדיין לא קיבלו את כל חומרי החקירות.

בתשובה - הפרקליטות טענה שרבינוביץ אינו פועל כראוי "לקידום הליכי המשפט". נראה ש"קידום הליכי המשפט" הוא שם הקוד לכך שרבינוביץ' לא מצליח לשכנע את לורי להודות באישומים. זאת היתה גם הסיבה לכך שאין תוכנית משפט. בדיון קודם, בני שגיא אמר שלורי "שברה את הכלים" בכך שלא הודתה, ולכן, הוא פטר את התביעה ממסירת תוכנית משפט מפורטת עם מועדי העדויות של העדים השונים. דבריו אלה של בני שגיא הושמטו אח"כ מהפרוטוקול, כמובן. אולם הם נכללו בתלונה שהוגשה נגדו לנציב תלונות הציבור על השופטים.

שגיא בתגובה אמר שאין בחוק חובה למתן תוכנית משפט. רבינוביץ ודהאן אמרו שאפילו אם זה לא כתוב בחוק במפורש, זהו עניין בסיסי לקיום הזכות להליך ראוי.

בנקודה זאת, יש לציין, שהזכות להליך ראוי נחשבת לזכות "חוקתית" (למשל בחוק הפדרלי ובחוקי המדינות השונות בארה"ב). אבל בישראל, אין הכרה של ממש בזכות להליך ראוי.

הזכות להליך ראוי אוסרת על שרירות וגחמנות של השופטים בניהול הליכי משפט, כפי שאנחנו רואים בצורה גרוטסקית במשפט הבלוגרים. אבל כפי שנידון בפירוט בתיק עמוס ברנס נ מדינת ישראל - השופטים בישראל אינם מכירים בזכות להליך ראוי כזכות "חוקתית", אלא לכל היותר כזכות "שעלתה כיתה" (ורק בהליכים פליליים) בעקבות תחולת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

יחד עם זאת, ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות פוליטיות, שנועדה להגן בדיוק על אסירים פוליטיים כמו לורי וצבי. והאמנה מחייבת את קיום הזכות להליך ראוי.

הדרישה לחקיקת חוק יסוד - הליך ראוי חייבת להיות דרישה ראשונה במעלה של המחאה נגד השחיתות השלטונית.

בסופו של דבר, בני שגיא דחה את הבקשה לקביעת תוכנית משפט, וכן דחה את הבקשה לדחיית דיוני הוכחות עקב מניעת גישה לחומרי חקירות. ההנמקה, כרגיל - הצורך לקדם את ההליכים, כיוון שלורי במעצר.

בהמשך, עו"ד דהאן הודיעה שתשקול בקשה לשחרור מטעמי בריאות, שכן אינה מסוגלת לעמוד בייצוגו של צבי זר תחת תנאים אלה, כשמודיעים לה ברגע האחרון מי יהיו העדים, והיא נדרשת לעבוד יום וליילה להתכונן לדיוני הוכחות.

בקיצור: כפי שהיה ברור מההתחלה, מתנהל פה משפט שדה, ואין כל כוונה לקיים את הזכויות להליך ראוי, משפט הוגן ופומבי.