שר המשפטים אמיר אוחנה הגיש בקשה לפסילת שופט העליון מני מזוז

מתוך גלובס אבישי גרינצייג 01.05.2020

בצעד חסר תקדים שר המשפטים אמיר אוחנה הגיש בקשת פסלות לשופט בית המשפט העליון מני מזוז, בעניין העתירה נגד הארכת כהונת ממלא מקום פרקליט המדינה דן אלדד.

אוחנה, אשר מיוצג עצמאית על ידי עו"ד שמחה רוטמן מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, דרש כי מזוז יפסול עצמו מלהמשיך ולדון בתיק, "וזאת בשל התקיימותן של נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט".

כפי שפורסם לראשונה הבוקר ב"גלובס", השופט מזוז נתן צו אשר כלל לא התבקש על ידי העותרים. אתמול נתן מזוז צו ארעי נגד שר המשפטים, הקובע כי ייאסר עליו להאריך את כהונת אלדד. הצו מוסיף עוד וקובע כי יימנע "מינויו של ממלא מקום אחר עד למתן החלטה אחרת".

אלא שעיון בעתירה, שהוגשה זמן קצר לפני כן, מלמד כי השופט מזוז העניק סעד שכלל לא התבקש על ידו. בעתירה התבקש צו ביניים נגד מינוי אלדד בלבד, ליתן בזה צו ביניים במעמד צד אחד המתלה את תוקפה של הארכת המינוי הזמני. העותרים לא דרשו כי אוחנה לא ימנה אדם אחר לתפקיד, אלא לא תוארך כהונת אלדד לאור עמדת היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בעניינו. חרף העובדה כי כלל לא התבקש לכך, השופט מזוז החליט להרחיב ולקבוע כי לא ימונה כך מועמד אחר וכי המשרה תישאר מיותמת עד למתן החלטה אחרת. הצדדים נדרשו להגיב בתוך שבועיים.

בבקשת הפסלות נכתב כי "החלטה שניתנת על ידי בית המשפט ביוזמתו, לפני כל דיון, לפני שנשמעו טענות הצדדים וללא כל בקשה, מעוררת בליבו של כל אדם או שופט סביר חשש ממשי כי השופט שנתן את ההחלטה כבר גיבש עמדה מוקדמת בכל הנוגע להליך ולנושאו".

לדברי אוחנה, "די בהתנהלות זו, בה נותן שופט של בית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, צו מניעה המופנה כלפי שר בממשלת ישראל, ללא כל דיון, ללא כל עתירה, וללא כל בקשה בניגוד מוחלט לחזקת התקינות המנהלית, ומבלי שהועלתה בפניו כל טענה הנוגעת לצו זה על ידי העותרים, בכדי לבסס עילת פסלות".

 ----------------------

01.05.2020 - מתוך פוסט פייסבוק של שר המשפטים אמיר אוחנה

בחצות הלילה, תפקע כהונתו של מי שמיניתי לפני שלושה חודשים למלא את מקומו של פרקליט המדינה – דן אלדד.

כפי שאמרתי לאחרונה, יש לי הערכה רבה לדן, ועל כן הצעתי לו להאריך את כהונתו – מתוקף סמכותי על פי חוק סעיף 23א לחוק המינויים המורה כך:

"(ב) נתפנתה משרתו של נושא משרה או נבצר ממנו להשתמש בסמכותו או למלא את תפקידו, רשאי השר שעם משרדו נמנית המשרה (בסעיף זה – השר), בהתייעצות עם נציב השירות, להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

(ג) השר רשאי, לאחר התייעצות עם נציב השירות, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ובלבד שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן זמני לא תעלה על שישה חודשים".

אני דוחה מכל וכל את הטענות שהעלה כלפיו היועץ המשפטי במכתב המפורסם שאני רואה בו שפיכת דם והלבנת פנים, על לא עוול בכפו.

אתמול, בין יתר ההחלטות השערורייתיות שיצאו תחת ידיו של ביהמ"ש העליון בימים האחרונים, החליט השופט מני מזוז, שביד המקרה כל העתירות נגד החלטותיי במשרד המשפטים הגיעו לידיו, להוציא צו המונע את הארכת מינויו של דן.

השופט מזוז הגדיל ועשה ונתן סעד שכלל לא התבקש לו על ידי העותרים: צו המונע את מינויו של כל מועמד אחר עד לדיון בעתירה, אותו קבע לעוד שבועיים.

כלומר – ואקום תפקודי במערכת המשפט מעשה ידיו של ביהמ"ש העליון.

בלי דיון, בלי נימוקים.

מדובר בשופט היחיד המכהן בבית המשפט העליון שהתבטא באופן מפורש נגדי, באמירה פומבית בכנס חיפה למשפט ציבורי לפיה זה בעייתי ששר המשפטים לעומתי למערכת (ואולי הבעיה היא שהמערכת לעומתית לשר המשפטים? אולי זהו הסדר ההיררכי הנכון?).

זהו גם השופט המכהן היחיד בביהמ"ש העליון שנשא בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה.

במסגרת תפקידו, התבטא באופן חריף ואף פעל נגד יוזמתו של שר המשפטים (פרופסור פרידמן) להעמיק את המעורבות הממשלתית בבחירת פרקליט מדינה.

טוב היה עושה השופט מזוז אם היה פוסל עצמו מלדון בסוגיה בה בעצם הכריע כבר מראש, בפומבי ובאופן ברור ומובהק (ומנוגד לחוק האמור).

טוב היה עושה השופט מזוז אם לא היה מתבטא בפומבי נגד שר המשפטים המכהן, ומשעשה זאת – היה פוסל עצמו מלדון בעתירות נגדו.

ולו לשם מראית פני הצדק.

החלטתי לצאת למאבק משפטי.

מאבק נגד החלטת בית המשפט העליון, מאבק נגד העותרים, מאבק נגד המניעה שיצר היועץ המשפטי לממשלה ומאבק בעד שלטון החוק (המפורש!), בעד הדמוקרטיה ובעד המשילות.

לצורך כך שכרתי את שירותיו של עו"ד שמחה רוטמן אליו יש לי הערכה רבה, אידאולוגית ומקצועית.

שמחה הגיש הבוקר בקשה לפסלות שופט.

כולי תקווה שדן אלדד יאבק על שמו הטוב, שהוכתם על ידי היועץ המשפטי לממשלה על לא עוול בכפו, ויקבל על עצמו את הארכת התפקיד.

אתן לו את כל הגיבוי הדרוש לשם כך. משפטית וציבורית.

המשך, מן הסתם – יבוא.

שבת שלום.

בג"צ 2740/20 - צו ארעי השופט מני מזוז למניעת הארכת מינויו של דן אלדד כממלא מקום פרקליט המדינה
בג"צ 2740/20 - צו ארעי השופט מני מזוז למניעת הארכת מינויו של דן אלדד כממלא מקום פרקליט המדינה

בקשת פסילת השופט מני מזוז בג"צ 2740/20

בקשת פסילת השופט מני מזוז בג"צ 2740/20

בקשת פסילת השופט מני מזוז בג"צ 2740/20
בקשת פסילת השופט מני מזוז בג"צ 2740/20בקשת פסילת השופט מני מזוז בג"צ 2740/20


01.05.2020 - שר המשפטים אמיר אוחנה הגיש בקשה לפסילת שופט העליון מני מזוז
01.05.2020 - שר המשפטים אמיר אוחנה הגיש בקשה לפסילת שופט העליון מני מזוז


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה