יום שבת, 25 באפריל 2020

תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון

אפריל 2020 - תלונה הוגשה נגד שופט בית המשפט המחוזי תל אביב אברהם הימן שעניינה כיתוב באותיות גדולות על החלטותיו "דלתיים סגורות" או "איסור פרסום".

מדובר בתופעה החוזרת ונשנית למרות שהוגשו תלונות על כך בעבר ונראה שמערכת המשפט ונציבות תלונות הציבור על שופטים אינם מפנימים את זכותו של האזרח לקבל יומו בבית המשפט באופן תקין.

בתלונה נטען כי מערכת משפט שאינה מסוגלת לממש כראוי החלטה אלמנטרית על הסרת כיתוב באותיות ענק באלכסון מכל דף "דלתיים סגורות" היא מערכת בעלת משמעת ירודה וקל וחומר שתוכן ההחלטות הניתנות בה כלאחר יד בלשון המעטה ויש אינספור דוגמאות.

יצוין כי כיתוב "דלתיים סגורות" באותיות גדולות על כל דף בהחלטה מונע אפשרות פרסום ההחלטה ובכך פוגע בעיקרון חוקתי יסודי פומביות הדיון.

בתגובתו כתב השופט אברהם הימן כי "ככל הנראה מדובר בטעות של המזכירות אשר לא יישמה את החלטתי לביטול הדלתיים הסגורות" או בתגובת הנציב נרשם כי "לא ניתן לשופט הסבר כלשהו מדוע מופיע הכיתוב האמור על גבי החלטתו.
הנציב ביקש להפנות את תשומת ליבו של מנהל בתי המשפט להחלטה זו, והוא מתבקש לבדוק ולהודיע מה פשר הכיתוב השגוי על גבי ההחלטות השונות בתיק זה, וכיצד ניתן למנוע מכשלה זו בעתיד.

מצורפים:

- התלונה מספר 193/20 ובירור הנציבות - אפריל 2020.
- החלטת השופט הימן מיום 19.03.2020 תיק מ"ת 14280-04-17 ועליה כיתוב באותיות גדולות בכל עמוד באלכסון "איסור פרסום " .
- החלטת השופט הימן מיום 25.03.2018 ובה נכתב כי "הדיון בתיק זה יתנהל בדלתיים פתוחות ולא סגורות" וגם על החלטה זו נכתב באותיות ג דולות באלכסון "דלתיים סגורות".

בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020
בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020

בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020
בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020

בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020
בירור תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - תיק 193/20 - 19.04.2020

תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - 29.03.2020
תלונה על השופט אברהם הימן - פגיעה בפומביות הדיון בבית משפט - 29.03.2020

החלטת השופט הימן מיום 25.03.2018 ובה נכתב כי "הדיון בתיק זה יתנהל בדלתיים פתוחות ולא סגורות" וגם על החלטה זו נכתב באותיות ג דולות באלכסון "דלתיים סגורות".
החלטת השופט הימן מיום 25.03.2018 ובה נכתב כי "הדיון בתיק זה יתנהל בדלתיים פתוחות ולא סגורות" וגם על החלטה זו נכתב באותיות ג דולות באלכסון "דלתיים סגורות".

החלטת השופט הימן מיום 19.03.2020 תיק מ"ת 14280-04-17 ועליה כיתוב באותיות גדולות בכל עמוד באלכסון "איסור פרסום " .
החלטת השופט הימן מיום 19.03.2020 תיק מ"ת 14280-04-17 ועליה כיתוב באותיות גדולות בכל עמוד באלכסון "איסור פרסום " .

אין תגובות:

פרסום תגובה

תלונה על השופט אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים

06.10.2020 - תלונה הוגשה על שופט מחוזי תל אביב אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים. בתלונה נטען כי הימן בהחלטתו מתאריך 04.10.2020 קבע דיון לת...