העדפת אימוץ סגור על פני אימוץ פתוח

ערעור אימוץ 3/06, היועץ המשפטי לממשלה נגד פלונית

בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערעורו של היועץ המשפטי לממשלה על פסק-דינו של בית משפט לענייני משפחה בבאר-שבע, לפיו נדחתה בקשתו להכריז על קטינה כבת אימוץ.

בימ"ש קמא קבע, כי הקטינה תועבר לדודתה של האם, וכי ייקבע דיון בחלוף חצי שנה ממועד מסירת הקטינה לדודה.

ביסוד הכרעת בית משפט קמא עמדה הגישה לפיה יש להעניק עדיפות במסירת קטין בר אימוץ לקרוב משפחה של אחד מהוריו על פני הוצאת הקטין ממעגל משפחתו הקרוב.

ביהמ"ש קיבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי הדודה אינה פתרון סביר, וכי חוסר המסוגלות של האם כולל חוסר הבנה למצבה. ניכר, כי נוכחותה בסביבה תקשה מאוד על גידול הילדה על ידי דודתה.

השופט ניל הנדל קבע, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון (בבע"מ 3646/06) "הכלל הוא אימוץ 'סגור' ואילו אימוץ 'פתוח' הוא החריג". לדבריו, על אף גישות חדשות התומכות באימוץ פתוח, הרי שבמקרה הנדון רב הנזק על התועלת באימוץ הפתרון של המשך טיפול הקטינה על ידי הדודה, גם בשל היותה שייכת למשפחה הביולוגית. האפשרות של טיפול בקטינה ע"י קרובת משפחה, אינה מתאימה למקרה הנדון.

לאור האמור, נקבע כי יש לקבל את בקשת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה להכריז על הקטינה כבת אימוץ.

ערעור אימוץ 3/06, היועץ המשפטי לממשלה נגד פלונית

נקודות:

  • בית המשפט יכול למצוא עילות סובייקטיביות לאימוץ סגור.
  • בית המשפט מאמין במיתוס כי באימוץ הסגור ימצא הילד עולם שכולו טוב, מעין 'גן עדן'.
קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה