בית משפט לענייני משפחה - עומס על שופטים

בדו"ח נציבות תלונות על שופטים לשנת 2007 - פרק 13 נרשם על העומס בבתי משפט לענייני משפחה: "גורם מרכזי שיש לתת את הדעת עליו הוא העומס הכבד המוטל על כתפי השופטים המכהנים בבית משפט לענייני משפחה. לפי נתוני הנהלת בתי המשפט, בשנת 2007 התמודדו 44 שופטים בערכאה זו עם 185,314 תיקים עיקריים ותיקי משנה (לרבות בש"אות - בקשות שונות אזרחיות) שנפתחו במהלך השנה או היו במלאי בשנה קודמת. חלק משמעותי מן העומס נובע מכך שרוב התיקים נדונים לגופו של עניין ובית המשפט אינו נוהג ליתן פסק דין בהעדר הגנה. כמו כן, ישיבת הקדם המשפט בתיק משפחה היא בדרך כלל ממושכת ומורכבת בשל השתתפותם של של בעלי הדין עצמם בדיונים והניסיון להביאם להסכמות בעניינים שונים."

עומס תיקים בבתי משפט לענייני משפחהע"פ דו"ח חציון ראשון לשנת 2008 של רשות בתי במשפט, נפתחו בבתי משפט לענייני משפחה 58,531 תיקים חדשים בשנת 2007, כלומר כ- 1300 תיקים חדשים לשופט בשנה.

בבתי משפט השלום נפתחו בשנת 2007, 425,119 תיקים חדשים ל- 373 שופטים בבתי משפט אלו, כלומר כ-1140 תיקים חדשים לשופט בשנה.
נתונים אלו מראים כי שופט בית משפט לענייני משפחה עובד בעומס הגבוה מזה של שופט בית משפט השלום. בנוסף יש לזכור כי אין כמעט פיקוח על בתי משפט לענייני משפחה, הדיונים מתנהלים בדלתיים סגורות, וישנה גמישות בראיות והוכחות. הדיון המשפטי בבתי משפט לענייני משפחה אמור להיות ארוך יותר ומורכב יותר שהרי מדובר בגורלה של משפחה לאורך שנים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה