תלונה נגד שופט - התבטאות מזלזלת בענייני איזוק עצירה בבית משפט

23.05.2018 - מעל לשנה סובלת הגב' שם טוב כבת 50 מהתעללות מתמשכת ע"י הולכתה אזוקה בידיה וברגליה בפומבי ובאולם בית המשפט . ב- 18.10.2017 הולכה הגב' שם טוב בפומבי אזוקה בידיה ורגליה כשסוהרת שב"ס אוחזת בכפות ידיה לעיני קהל במסדרון בית המשפט המחוזי ת"א (צורף סרטון לתלונה). בנוסף ב- 06.11.2017 הובאה הגב' שם טוב לאולם הדיונים בפני כב' השופטת דומב כשהיא כפותה ברגליה לעיני קהל (צורף פרוטוקול לתלונה). יש דוגמאות נוספות להתעללויות מעין אלו.
בתחילת דיון משפטי בעניין הגב' שם טוב בפני השופט הנילון התברר כי הגב' שם טוב הובאה לאולם הדיונים בבית המשפט כשאזיקים לרגליה בניגוד לחוק ולתקנות. השופט אמר אמירה בסגנון: "בטעות אזקו אותה באולם הדיונים". השופט לא נזף או ביקר או העביר לידיעת הממונים התנהגות שב"ס. הדיונים מוקלטים ע"י בית המשפט.
כב' השופט נועם סולברג התייחס בפרשת הבלוגרים למשמעותן הקשה של מילים ואמר: "כִּי נֹפֶת תִּטֹּפְנָה שִׂפְתֵי זָרָה, וְחָלָק מִשֶּׁמֶן חִכָּהּ. וְאַחֲרִיתָהּ מָרָה כַלַּעֲנָה, חַדָּה כְּחֶרֶב פִּיּוֹת" (משלי ה, ד). והפירוש: "אל תתפתו אחר דברי החלקות של הזונה האפיקורסית כי מילותיה מרות כלענה וחדות כחרף פיפיות". ומהמשל לנמשל, מילים עלולות לפגוע. הנקלות שבה מתייחס השופט לאיזוקה של שם טוב פוגע בה קשות יותר מפגיעה פיסית, שכן איזוקו המתמשך של אדם ברבים לא רק מנוגד לחוק אלא משפיל אותו ופוגע ביכולתו להגן על עצמו בבית המשפט.


התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים ולידיעת שרת המשפטים.
מצורפת תמונה מה- 18.110.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב.
לתלונה צורף הסרטון שבו נראת שם טוב מולכת אזוקה לעיני קהל במסדרון בית המשפט ב- 18.10.2017, ווצורף גם פרוטוקול הדיון בפני השופטת דומב.

תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב
תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב

תגובת יחידת נחשון של שב"ס בעניין כבילת אסיר/ עציר בפומבי ובאולם בית המשפט

מאי 2018 – הוגשה תלונה נגד יחידת נחשון של שב"ס על התעללות בעצירה בדרך של השפלתה ע"י איזוקה בפומבי, באולם בית המשפט ובדרך לאולם.
מתגובת שב"ס הוא מכחיש בכל תוקף איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט שכן זה מנוגד לחוק. אולם בפועל רבים המקרים בהם הקהל רואה עצירים ואסירים באזיקים מובלים ע"י שב"ס יחידת נחשון.


שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט
שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט

שב"ס מכחיש איזוק אסירים בפומבי ובאולם בית המשפט

לורי שם טוב מולכת אזוקה בפומבי ע"י סוהרי שב"ס יחידת נחשון בניגוד לחוק - אוקטובר 2017
לורי שם טוב מולכת אזוקה בפומבי ע"י סוהרי שב"ס יחידת נחשון בניגוד לחוק - אוקטובר 2017

פרשת הבלוגרים: דיון לא פומבי בפני כב' השופט בני שגיא 21.05.2018

21.05.2018 - דיון לא פומבי בבית משפט מחוזי תל אביב בעניין לורי שם טוב פרשת הבלוגרים.
הדיון התקיים בדלתיים סגורות למרות שאין שם סעיף בחוק כי יתקיים בדלתיים סגורות. מדובר באישום מרמה לכאורה ביטוח לאומי ולכן הדיונים באישום זה אמורים להתקיים בדלתיים פתוחות. כב' השופט בני שגיא לא נימק פרטנית מדוע אישום ביטוח לאומי יתקיים בדלתיים סגורות אלא קבע החלטה גורפת כי כל דיוני ההוכחות יתקיימו בדלתיים סגורות.לורי הוכנסה לתוך תא הנאשמים כשהיא אזוקה ברגליה בניגוד לנהלי שב"ס ובניגוד לחוק האוסר אל איזוק אסיר/ עציר בפומבי. איזוק כל אדם הנו סיטואציה משפילה במיוחד כאשר הוא נאשם בפני שופט האמור להגן על עצמו. לורי הנה כבת 50 מאובטחת ממילא לפחות ע"י שני סוהרים צעירים, בריאים וחמושים.
יצוין כי בפרשת ביטוח לאומי לורי לא נכחה בדיונים הראשונים מאחר ולא היתה מוכנה לעלות אזוקה לאולם הדיונים, וכפי שכבר ידוע היא אינה מוכנה למשפט מאחר ןלא ניתן לה זמן סביר כחוק ללמוד את חומר החקירה העצום בהיקפו.
ניתן להבחין בנוקשות של מערכת המשפט נגד הזכויות בחוק של העומדים לדין: פומביות הדיון, זכות עיון בחומרי חקירה בזמן סביר, והזכות לכבוד לעמוד מול שופט ללא אזיקים.

איור: אגרסיות פרקליט בבית משפט

מאי 2018 - בבתי המשפט מופיעים הפרקליטים בגלימות ומדברים "בשנינות" אולם מאחורי ההידור מסתתרת אלימות קשה ביותר. החל מהולכת חשודים באזיקים בפומבי במסדרונות בתי המשפט, הפצת שקרים נגד חשודים בתקשורת באמצעות דוברים ויחצנים, תפיסת חפצים בניגוד לחוק, חיפוש במחשב ללא עדים בניגוד לחוק, הפצת מסמכים אישיים של חשודים ונאשמים ופגיעה חמורה בפרטיותם, אלימות מילולית נגד נאשמים (השוו נאשמת לזונה אפיקורסית) ועוד התבטאויות קשות בעלמא אינספור.
למרות אלימותם הקשה מקבלים הפרקליטים גיבוי מלא מבתי המשפט והממונים על מנת שירגישו להתבטא בחופשיות בבתי המשפט ויוכלו לעשות עבודתם.
וכך יוצא שעל כל עבירה שנחשד אדם מבוצעות כנגדו עבירות גבוהות בעשרות מונים ע"י ידי הפרקליטים משום שזה הכרחי שירגישו בטוחים ומגובים בעבודתם.

פרשת הבלוגרים: דיון הוכחות בפני השופט בני שגיא 17.05.2018

17.05.2018 - היום החלו דיוני הוכחות במשפט העיקרי בענייני שיימינג. הדיון התקיים בדלתיים סגורות ללא נוכחות הנאשמת לורי שם טוב מאחר ושם טוב מסרבת להיות מובלת אזוקה לתא הנאשמים. בדיון לא נכח קהל. לורי גם אינה יכולה לראות הפרוטוקול מסיבות טכניות כך שניתן לומר שהמשפט מתנהל בחושך מוחלט.
לדיון הופיעו עובדות סוציאליות למתן עדות על פרסומים מכפישים שהופיעו בעניינן ברשת האינטרנט. העדים נראו במצב תקין פיזי ונפשי. קיימת בעיה לקבוע מהו הנזק שהסבו הפרסומים המכפישים לאדם כזה או אחר וכן קיימת בעיה להוכיח קשר סיבתי בין הנזק לפרסומים עצמם.
הראיות בתיק הינן חלשות ביותר. יש ראיות מפלטים של מחשב שנתפסו, אולם הפלטים הוצאו בניגוד לחוק ללא עדים ולכן אינם קבילים. גם צווי החיפוש על פיהם נתפסו המחשבים אינם חוקיים. בנוסף החזקת התפוסים בידי היחידה החוקרת גם אינו חוקי מאחר ובוצע ע"פ החלטת בית משפט במעמד צד אחד בניגוד לחוק, וגם ההחלטה להחזקה עד תום ההליכים ביום השלישי לתפיסה הוא הניגוד לחוק.
ראיות נוספות בתיק הם דוחות שהגיעו מארה"ב ע"י חברות בבעלות אזרחים זרים שאינם מחויבים למדינת ישראל ולכן איכותם ירודה.

השופט בני שגיא יכשיר כפי הנראה את הראיות הפסולות וזה מסיבות פוליטיות, משום שאם לא יכשיר את הראיות הפסולות כל המשפט פסול והמשמעות היא שעבודה של שנים של הפרקליטות והיחידה החוקרת תרד לטמיון. כן ראינו את בני שגיא מתחיל במשפט מבלי לאפשר ללורי שם טוב את זכותה החוקית ללמוד חומר הראיות העצום בהיקפו בזמן סביר.
נשאלת השאלה אם הראיות חלשות האם יש סיכוי להרשעה? מהבחינה ההגיונית אין שום הצדקה להרשעה. כל אדם בעולם יכל לפרסם הפרסומים. אלא שהשופט שגיא יכול עשות ניתוח כלשהו של הראיות הנסיבתיות (שרובן פסולות ע"פ חוק כפי שנאמר לעיל) ולקבוע כביכול מעל כל ספק סביר אשמתם של הנאשמים.

פרשת הבלוגרים: תלונה נגד פרקליטות מחוז תל אביב – בקשה לא חוקית להארכת רכוש תפוס

מדובר בבקשת מייצג מטעם הפרקליטות מחוז תל אביב מתחילת מרץ 2017 לבית משפט (מצורפות 2 צילומי דפים מהבקשה) להארכת החזקת רכוש תפוס השייך לחשוד בפרשת הבלוגרים. מדובר ברכוש בעל מידע יקר ערך: מחשבים נייחים המכילים מידע חשוב, מסמכים יקרי ערך בתוך שקית ניילון כגון: מסמכים רפואיים, צילומי CT, מסמכי ירושה, ועוד, ומכשיר סמארטפון עם מספרי טלפונים ולוח פגישות. . רובם מסמכים ומידע שלא קשור לשום חקירה שהיא. רוב המוחלט של הרכוש בידי הפרקליטות עד עצם היום הזה.
בקשת הפרקליטות ניתנה במעמד צד אחד, ועד תום ההליכים (כשלשה ימים לאחר התפיסה) בטרם הוגש כתב אישום ובניגוד לחוק המאפשר עד חצי שנה.
מדובר בריבוי ליקויים ועבירות של פרקליטות מחוז תל אביב מאחר והבקשה הנה על כ– 100 חפצים השייכים למספר אנשים.
בתלונה נרשם כי פרקליטות מחוז תל אביב מעלה בהתנהגותה באמון שנתן בה הציבור (מיותר לציין שפרקליטים הנם עובדי ציבור) ופגעו באמון הציבור במערכת המשפט. מדובר בריבוי עבירות של התעללות באזרחים ופגיעה בכבודם וקניינם.
התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות
ולידיעת היועץ המשפטי לממשלה.
מצורפים 2 צילומי דפים מהבקשה.

עמוד ראשון בבקשה לא חוקית להארכת רכוש תפוס
עמוד ראשון בבקשה לא חוקית להארכת רכוש תפוס

עמוד שני בבקשה לא חוקית להארכת רכוש תפוס
עמוד שני בבקשה לא חוקית להארכת רכוש תפוס

פרקליט בית משפט קרקס

פרקליט בית משפט קרקסמאי 2015 - אם תשאלו פרקליט ממוצע מה זה בשבילו בית משפט הוא יענה במילה אחת: "קרקס", כבר אמר פרקליט בכיר פעם בהרצאה שכל השופטים הם חמורים.
דוגמא לכך ניתן לראות בפרשת הבלוגרים.
יש אישום על שיימינג לכן הובלו החשודים בפומבי מול מצלמות אזוקים בידיהם וברגליהם.
לאישום על הטרדה מינית נתנה פרקליטות מחוז תל אביב מענה והשוותה את הנאשמת לזונה אפיקורסית.
גם לאישום פגיעה בפרטיות היה לפרקליטות מחוז תל אביב מה לומר והפיצה חומרים אישיים של כל החשודים לנאשמים ובאי כוחם בעיקר מסמכים שלא קשורים לתיק.
ומה עם "העלבת עובד ציבור"? לשם כך זימנה הפרקליטות עד שאמר מול כולם שהנאשמת משוגעת.
לשיבוש הליכי משפט השתמשה הפרקליטות בצווי חיפוש במחשב ללא עדים בניגוד לחוק כך שאפשר לשתול ראיות. ועוד... ועוד..
ככה זה בקרקס, לפרקליט יש תשובה לכל דבר.