30 יום למינוי הסנגור הציבורי עו"ד גיל פרידמן לייצג את לורי שם טוב ואף בקשה לשחרורה ממעצרה הממושך לא טופלה

20 באפריל 2019 - פרשת הבלוגרים - פייק משפט: מריחת הליך שחרור לורי שם טוב ממעצרה הממושך.
עו"ד פרידמן מונה על ידי הסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב ב- 20.03.2019. שם טוב עצורה מזה כשנתיים וחודשיים על עבירות שיימינג" באתרי ג'נק במרשתת ומשפטה טרם החל.
שם טוב אמנם הגישה בקשות לשחרורה ממעצרה הממושך אך אלו נדחו על ידי בית המשפט בתואנה כי רק בא כוחה מהסנגוריה עו"ד פרידמן רשאי להגיש בקשות בבית המשפט.
ב- 07.04.2019 הגישה שם טוב בקשה לשחרר את עו"ד פרידמן מלייצג אותה. וכרגע ממתינים להחלטת שופט המשפט העיקרי ב- 28.04.2019 שיחליט אם עו"ד פרידמן ישוחרר מלייצג את שם טוב.
עו"ד פרידמן טען בדיון שחרור לורי לחלופת מעצר ב- 27.03.2019 כי הוא יבקש לשחרר את שם טוב ממעצרה לאחר שהוא יקרא מעט את החומר.
בדיון לשחרור שם טוב ממעצרה שהתקיים ב- 16.04.2019 ביקש עו"ד פרידמן מהשופט הימן לדחות את הדיון לשחרור לורי שם טוב ממעצרה הממושך עד אשר יוחלט ב- 28.04.2019 אם הוא ימשיך לייצג את שם טוב או לא. הדיון לשחרור מעצר שם טוב נדחה ל- 30.05.2019.
כלומר מיום מינויו של עו"ד פרידמן מהסנגוריה הציבורית ב- 20.03.2019 לייצג את שם טוב, עד ה- 30.05.2019 (חודשיים וחצי) לא יטופל דבר בעניין שחרורה ממעצרה הממושך של לורי שם טוב כל עוד עו"ד גיל פרידמן רשום כמייצג אותה.

מצורפים:
  - כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת (בקשה 294) שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019.
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת  (בקשה 292) לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019 .
 - השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן  28.03.2019.


 כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.
כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.

השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019

השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019

השופט אברהם היימן דוחה בקשת  לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת  לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019

השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן - 28.03.2019
השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן - 28.03.2019

פרשת הבלוגרים - פייק משפט

אפריל 2019 - הבלוגרים נעצרו ב- 27.02.2017 ומשפטם טרם החל. לורי שם טוב במעצר בכלא נווה תרצה מזה כשנתיים וחודשיים ומשפטה טרם החל.

כיום ברור שמדובר בפייק משפט, משפט סרק מנופח מעבר לכל פרופורציה. האם הגיוני שאדם יהיה במעצר מעל שנתיים ומשפטו טרם החל בחשד לעבירות שאין בהם פגיעה פיסית, נפשית, כסף, שוחד, ביטחון המדינה, אלימות במשפחה או אלימות פיסית כלשהי?

בנוסף התנהלות המשפט לקויה. כל הצווים השיפוטיים פסולים, פרטיותם של הנאשמים נפגעה עשרות מונים יותר מכתב האישום כולו, החשודים הושפלו ובוזו בתקשורת עקב פייק ניוז שסיפקה להן המשטרה והפרקליטות, הסנגוריה הציבורית מתערבת בקו ההגנה של הסנגורים מטעמה לרעת הנאשמים ומשלמת לסנגורים שכר לא ריאלי לניהול התיק, שופט המעצרים מונע מהנאשמת להגיש בקשות לבית המשפט, ועוד... ועוד.

בתמונה: מגיש חדשות 10 מציג את פרשת מעצר הבלוגרים ב- 06.04.2017. ברקע התמונה שני אקדחים.

מגיש חדשות 10 מציג את פרשת מעצר הבלוגרים ב- 06.04.2017. ברקע התמונה שני אקדחים
מגיש חדשות 10 מציג את פרשת מעצר הבלוגרים ב- 06.04.2017. ברקע התמונה שני אקדחים

"לורי שם טוב בחרה שלא להשתחרר ממעצר" - ה"בלוף" של הסנגוריה הציבורית

אפריל 2019 - אחד הבלופים שמנסה להפיץ הסנגוריה הציבורית הוא ש"לורי בחרה שלא להשתחרר ממעצרה בתנאים שנקבעו", או ש"יש החלטה לשחרר את לורי", או ש"המפתח לתא המעצר בידיה של לורי".
מי שמכיר את התנאים בבית הכלא יודע שאף אדם אינו רוצה להיות במקום זה משום הפגיעה הקשה בחופש, בחירות, בכבוד, בפרטיות, בצנעת הפרט, בקניין או בכל דבר אחר.
יש אמנם החלטה שלורי יכולה להשתחרר אך בתנאים הדורשים מפקחים שיקדישו כל זמנם, והערובה הכספית, שלורי אינה יכולה לעמוד בהם בעקבות מצבה הסוציואקונומי. אילו יכלה ברור שהיתה יוצאת.

לפיכך הטענה כי לורי יכולה לצאת מהכלא או שיש החלטה לשחררה, היא טענה בעלמא. כן לדוגמא השופטת ברון קבעה ב- 24.07.2018 (בש"פ 5005/18) כי לורי יכולה להשתחרר בתנאי שיפקחו עליה שני מפקחים בדירת בן זוגה ששטחה כ- 40 מ"ר. בן זוגה לא הורשה לפקח עליה. יוצא שבדירת 40 מ"ר היו צריכים להתגורר 4 אנשים כאשר 3 חייבים להיות שם 24/7 בשטח 40 מ"ר. אלו תנאי מעצר לא ישימים נוכח מצבה הסוציואקומי של שם טוב. התנאים גם לא ישימים עבור המפקחים שהיו צריכים להקדיש את כל זמנם לפקח על לורי.

שופט העליון מינץ כתב בהחלטתו מה- 04.03.2019 כי " חזקה היא שנאשמת החפצה בחירותה הייתה עומדת בתנאי הגמשת תנאי מעצרה לוּ היה עולה בידה לעשות כן". (בש"פ 1394 מה- 04.08.2019 , מצורף).

תמוה שטענה בעלמא זו שלורי בחרה שלא להשתחרר מהכלא באה לראשונה מכיוונה של הסנגוריה הציבורית (הודעת הסנגוריה מיום ה- 28.08.2018, מצורפת), ועוד מהבכיר בסנגוריה ד"ר עו"ד אלקנה לייסט סנגור מחוז תל אביב. טענה זו מעלה ספקות לשיקוליה של הסנגוריה. האם הסנגוריה הציבורית פועלת בכנות בנאמנות ובמסירות לשחרורה של לורי שם טוב מהמעצר? או האם הסנגוריה הציבורית נאמנה ללקוחותיה בכלל.

מצורפים:
הודעתו של אלקנה לייסט מיום ה- 28.08.2018 כי לורי בחרה שלא להשתחרר ממעצרה.
קטע מהחלט שופט העליון מינץ הסבור שאם לורי היתה יכולה להשתחרר הייתה עומדת בתנאי חלופת המעצר. (בש"פ 1394 מה- 04.08.2019).

 הודעתו של אלקנה לייסט מיום ה- 28.08.2018 כי לורי בחרה שלא להשתחרר ממעצרה.
הודעתו של אלקנה לייסט מיום ה- 28.08.2018 כי לורי בחרה שלא להשתחרר ממעצרה.

קטע מהחלט שופט העליון מינץ הסבור שאם לורי היתה יכולה להשתחרר הייתה עומדת בתנאי חלופת המעצר. (בש"פ 1394 מה- 04.08.2019).
קטע מהחלט שופט העליון מינץ הסבור שאם לורי היתה יכולה להשתחרר הייתה עומדת בתנאי חלופת המעצר. (בש"פ 1394 מה- 04.08.2019).

דיון חלופת המעצר של לורי שם טוב נדחה בחודשיים

19.04.2019 - דיון חלופת המעצר של לורי שם טוב העצורה שנתיים וחודשיים על עבירות "שיימינג" במרשתת, בתיק מ"ת 14280-04-17 , נדחה בחודשיים ל- 17.6.2019 שעה 09:00 .
סיבת הדחייה היא המתנה להחלטת השופט בני שגיא (תיק ת"פ 14615-04-17) על שחרורו של בא כוחה של לורי שם טוב מייצוג שאמור להתקיים ב- 28.04.2019.
מדובר בדחייה ארוכה ביותר שהתחשב בנסיבות כי לורי עצורה וחזקת החפות עומדת לה.

מצורף פרוטוקול הדיון תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 16.04.2019

פרוטוקול הדיון תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 16.04.2019
פרוטוקול הדיון תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 16.04.2019

פרוטוקול הדיון תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 16.04.2019לורי שם טוב ממתינה לאישור הסנגוריה להגיש בקשה לשחרור ממעצר - 16.04.2019

16.04.2019 - העיתונאית לורי שם טוב עצורה מזה כשנתיים וחודשיים בבית סוהר נווה תרצה על עבירות שיימינג ומשפטה טרם החל. האזינו לפרקטיקה של מערכת המשפט המתעללת באזרחים.

לורי שם טוב אינה מורשת להגיש בקשות לבית משפט אלא אך ורק על פי אישור סנגורה מהסנגוריה הציבורית המוגבל ביכולתו להגן עליה עקב השכר הנמוך מהסנגוריה ועקב המגבלות שמטיל עליו "הצוות הפנימי" בסנגוריה.

מדובר במשפט מכור מראש, מאחר וברור ולורי לא תגיע מוכנה למשפט והסנגור מטעם המדינה מוגבל מבחינת ההגנה שהוא יכול לספק למשפט מורכב זה.

משפט זה (פרשת הבלוגרים) אינו יכול לעמוד בדוקטרינת פרי העץ המורעל הואיל וכל הראיות "מורעלות". מדובר בראיות שהושגו מצווים שיפוטיים פסולים והושגו תוך פגיעה חמורה בכבוד האדם, חירותו , פרטיותו, צנעתו וקניינו.

השופט אברהם הימן דחה בקשת שחרור נוספת מהמעצר הממושך של לורי משום שהוגשה ללא ייצוג

15.04.2019 - לורי שם טוב העצורה מזה כשנתיים וחודשיים מיום ה- 27.02.2019 הגישה לשופט המעצרים אברהם הימן בקשת שחרור ממעצר מסיבות קשות המעוררות תהיות על התנהלות מערכת המשפט.
במסמך הבקשה שהגישה שם טוב ניתן ללמוד על הפרקטיקה הדורסנית של מערכת בהליך הפלילי: פגיעה חמורה בכבוד האדם, פרטיותו, צנעתו ועוד.
השופט הימן דחה הבקשה משום שלא הוגשה על ידי בא כוחה מהסנגוריה. וסיכם החלטתו: "ככל שהבקשה מוגשת שלא באמצעות בא כוחה, הרי לא תטופל".

להלן קטע מהבקשה של לורי שם טוב:
"
תסקירי המבחן שהוגשו עד היום לבית המשפט הנכבד לא כללו חלופות מעצר ישימות בהתאם לנסיבותיה האישיות של המבקשת. מאידך, תסקירי המבחן כללו הנחות שגויות כי המבקשת הנה אובססיבית, אגרסיבית וכו'. מדובר בהנחות שנקבעו לא על ידי בעל מקצוע מוסמך. יתרה מכך מצבה של המבקשת תקין.

בכתב האישום אין אישומים פגיעה בגוף, בנפש או עבירה המצדיקה מעצר כה ממושך. למעשה על פי חוק המעצרים המבקשת אינה אמורה להיות עצורה אפילו יום אחד. בנוסף מדובר במסוכנות של פרסום במרשתת שניתן יהיה לנטר ולעצור את המבקשת במידי במידה וחלילה יפורסם פרסום מפר על ידה.

בהחלטות שיפוטיות ובקשות מהותיות על מעצרה של המבקשת הומשלה המבקשת לאשת זנונים, נכריה, אפיקורסית, פתיינית ורוצחת אנשים באמצעות מילים. בכתב האישום אין, זנות, אפיקורסיות, פגיעה בגוף או בנפש, או פתיינות. ההנחות אודות המבקשת בעניין זה שגויות.

מעיון בחומר הראיות עולה כי האתרים המפרים בהם הופיעו הפרסומים הבוטים, הם אתרים אנונימיים, אתרי ג'נק, שאף אחד לא מאמין למה שכתוב בהם. ומכאן המשקל הנמוך ביותר של הפרסומים באתרים אלה.

ידוע גם על פרסומים ופגיעה בפרטיות קשים בהרבה מאלו המדוברים בכתב האישום שנעשו כלפי המבקשת, או אזרחים אחרים, ורשויות האכיפה לא ראו צורך לפתוח בחקירה על פי ההנחיות והנהלים. דוגמא אחת מרבות לכך הוא פרסום בחומר הראיות גלוי לעיני נאשמים ובאי כוחם, מסמכי גירושים של המבקשת, תסקיר סעד, חוות דעת רפואיות ומסוגלות הורית ועוד. מדובר בפגיעה בפרטיות ברף הגבוה ביותר, לאור העובדה שמדובר במסמכים אישיים ביותר שנגלו לעיני אנשים המכירים את המבקשת. פגיעה בפרטיות זו נעשתה מאות פעמים לכל החשודים בפרשה. רשויות האכיפה לא ראו צורך לפתוח בהליך פללי או משמעתי בעניין זה. יש עוד דוגמאות רבות לפגיעה בכבודה, וצנעתה, ופרטיותה וחירותה של המבקשת (ואזרחים נוספים מן השורה) שרשויות האכיפה לא ראו צורך לפתוח בהליך פלילי או אפילו משמעתי על פי הכללים והנהלים.

לאור האמור לעיל מסוכנות של המבקשת פחותה בהרבה ממה שנכתב בהחלטות שיפוטיות שונות. המבקשת אינה זונה פתיינית, ואינה נכריה אפיקורסית, ואף אדם לא נפגע פיסית או נפשית מהפרסומים המיוחסים לה מאתרי הג'נק האנונימיים שהוצגו בחומר הראיות. בשולי הדברים יצוין כי המבקשת בפועל כופרת בראיות לכאורה, ורבות דובר על כך. עוד יצוין כי על פי דוקטרינת פרי העץ המורעל אין זכות קיום לחומר הראיות במשפט זה, שכן כל הצווים במהלך החקירה לקויים, לא מנומקים, והוצאו כלאחר יד, וכן נוכח העוול הקשה שנעשה למבקשת בפרסום מסמכי הגירושין שלה, תסקירים ועוד. חשוב להבהיר כי נוכח מורכבות משפט זה חיוני ביותר עבודת הפרקליטות שתהה על פי הנוהל והחוק מה שלא נעשה.

משכך, המשך מעצרה של המבקשת יוביל להליך שיפוטי פגום ויגרום עוול למבקשת שחזקת החפות עומדת לה. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לשחרר את המבקשת לאלתר ממעצרה.
".
סוף ציטוט.

מצורפת בקשת השחרור של לורי שם טוב והחלטת השופט אברהם הימן, מ"ת 14280-04-17 מיום ה- 15.04.2019.

בקשת השחרור של לורי שם טוב והחלטת השופט אברהם הימן, מ"ת 14280-04-17 מיום ה- 15.04.2019
בקשת השחרור של לורי שם טוב והחלטת השופט אברהם הימן, מ"ת 14280-04-17 מיום ה- 15.04.2019

בקשת השחרור של לורי שם טוב והחלטת השופט אברהם הימן, מ"ת 14280-04-17 מיום ה- 15.04.2019

בקשת השחרור של לורי שם טוב והחלטת השופט אברהם הימן, מ"ת 14280-04-17 מיום ה- 15.04.2019הנציב: איחור שעה וחצי בתחילת דיון שופט מעצרים זה סביר כשיש אילוצים

אפריל 2019 - תלונה הוגשה על השופט אברהם הימן על איחור של שעה וחצי לתחילת דיון מעצר בעוד הקהל ממתין וגם העצירה ממתינה במרתפי שב"ס.
הדיון בעניין מעצרה של לורי שם טוב נקבע ל- 27.03.2019 לשעה 13:00 אך החל בשעה 14:30. הקהל המתין בחוץ במשך שעה וחצי משום שלא ידעו מתי יתחיל הדיון. השופט הימן נימק בפרוטוקול התחלת הדיון באיחור שעה וחצי כי: "יום דיונים זה הוא יום דיונים של תורנות, ומדובר בתיק עמוס תיקים, .... שעת הדיון תואמת למספר התיקים בבית המשפט".

בתלונה נטען כי אין זו הפעם הראשונה כי השופט הימן מתחיל הדיונים באיחור משמעותי בעוד הקהל ממתין בחוץ והעצירה שם טוב ממתינה במרתפי שב"ס. בתלונה שהוגשה לנציבות 378/17 דובר על שני אירועי איחורים של שעתיים וחצי, ושעה וחצי בהתחלת הדיון.

עוד נטען בתלונה כי איחור בהתחלת הדיון בעוד קהל ממתין בחוץ, ועצירה ממתינה במרתף שב"ס הינו פגיעה חמורה בכבודם של אנשים רבים, השחתת זמנם לריק, מתח מיותר, ועינוי דין. על פי נימוקו של השופט הימן באשר לאיחור, ניתן להבין כי מדובר בבעיה מובנת ברשות השופטת שתוצאתה הבלתי נמנעת היא התעללות באזרחים והשחתת זמנם היקר לריק.

הנציב השיב כי עדיף להימנע מאיחור אך יש שאילוצי יום הדיונים אינם מאפשרים זאת.

מצורף בירור הנציב - תלונה נגד השופט אברהם הימן - איחור שעה וחצי לתחילת דיון - תיק תלונה 222-19 מה- 31.03.2019.

בירור נציב תלונות הציבור על שופטים - תלונה נגד השופט אברהם הימן - איחור שעה וחצי לתחילת דיון -  222-19 מה- 31.03.2019
בירור נציב תלונות הציבור על שופטים - תלונה נגד השופט אברהם הימן - איחור שעה וחצי לתחילת דיון -  222-19 מה- 31.03.2019

בירור נציב תלונות הציבור על שופטים - תלונה נגד השופט אברהם הימן - איחור שעה וחצי לתחילת דיון -  222-19 מה- 31.03.2019