תלונה נגד השופטת ג'ויה סקפה שפירא בגין הוצאת צו חיפוש לקוי

יוני 2016 - כבוד הנציבה טובה שטרסברג כהן כתבה בחוות דעת על כתיבת החלטות בית משפט ע"ג טופס:
"... הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בצווים הנוגעים לפגיעה בזכויות יסוד של אדם. כך, למשל, בתיתו צו חיפוש בביתו של אדם, על בית המשפט ליתן דעתו לכך שחיפוש ברשות היחיד פוגע לכאורה בזכותו של אדם לפרטיות ולצנעת הפרט, זכות שנקבעה כזכות יסודבסעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. כך גם באשר לצווים אחרים המאפשרים כניסה שלהמשטרה למקום מגורים או פעולה אחרת העשויה לפגוע בזכויות יסוד של הפרט שחלקן בעלות מעמד חוקתי, כגון חירותו של אדם או זכותו לכבוד ולקניין. זאת ועוד. מילוי טפסים בצורה לקויה מהווה פגיעה בזכויות הצדדים לקבל את יומם בבית המשפט. יש בכך כדי ליצור תחושה כי ההחלטה ניתנה כלאחר יד, ללא שיקול דעתו של היושב על כס המשפט. זאת לזכור כי שיקול הדעת השיפוטי הוא יסוד מוסד במלאכת השפיטה,..."

שופטת ג'ויה סקפה שפירא - צו חיפוש לקוי ללא מספר תיק בית משפט, כתובת מדויקת ופרטים נוספים
 
נגד השופטת ג'ויה סקפה שפירא בית משפט השלום ירושלים הוגשה תלונה בגין הוצאת צו חיפוש לקוי. להלן התלונה והצו:

לכבוד

נציבות תלונות הציבור על שופטים

Shoftim@justice.gov.il

מכובדי,

הנדון: שופטת ג'ויה סקפה שפירה - הוצאת צו חיפוש בביתי מבלי לציין מספר תיק בית משפט וכתובת

"כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו" (שמואל א, ב)


1. בתאריך 31.05.2016 הוציאה השופטת אפרת ג'ויה סקפה שפירא צו חיפוש במקום מגוריי מבלי שהיא מציינת את כתובת מגוריי המלאה (עם שותפתי ג), לתפוס את החפצים הבאים: "כל מסמך או חפץ הדרושים לחקירה, לרבות מחשב, דבר המגלם מחשב וחומר מחשב, של מוסד הנמצא במקום, וכן חדירה נמשכת לחומר מחשב, לצורך בדיקה או הפקת פלטים".

2. בצו החיפוש לא צוינו פרטים מהותיים כגון מספר תיק בית משפט ומספר הדירה שבו יבוצע הצו.

3. התנהגות השופטת ג'ויה סקפה שפירא מהווה קרקע פוריה להפקרות, זילות באזרח, וניצול כוח השררה למטרות אפלות. השופטת ג'ויה סקפה שפירא פוגעת בזכותו של האזרח לקבל את יומו בבית המשפט. בהתנהגותה יוצר השופטת ג'ויה סקפה שפירא תחושה כי הצו ניתן כלאחר יד. השופטת ג'ויה סקפה שפירא פוגעת בהתנהגותה באמון הציבור בבתי המשפט ומשטרת ישראל.

4. השופטת ג'ורה סקפה שפירא פגעה בכבודי, חירותי, פרטיותי ושמי הטוב.

5. אבקש לבדוק בדקדקנות התנהגותה של השופטת ג'ויה סקפה שפירא, ולמצות נגדה ההליכים המשמעתיים / פליליים הנדרשים.

6. נא טיפולכם ועדכונכם.

מצורף: צו החיפוש.

בכבוד רב,
א'


שופטת ג'ויה סקפה שפירא - צו חיפוש לקוי ללא מספר תיק בית משפט
שופטת ג'ויה סקפה שפירא - צו חיפוש לקוי ללא מספר תיק בית משפט

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה