אגף משתלבות ג' מכלאת נווה תרצה

מדוח לשכת עורכי הדין על מתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר - 1-6.2021

מצב תנאי המחייה באגף מטריד מאוד, במיוחד לאור העובדה שהאגף לא הוגדר כאגף הפרדות או בידוד, ולא מנוהל במסגרתו יומן הפרדות או בידוד. האסירות השוהות באגף מופרדות מכלל האסירות כשבמרבית המקרים הן שוהות בתאים מופרדים – אחת בכל ת א.
במועד הביקור, התאים היו ברובם חשוכים וחנוקים, ללא אוורור הולם ואור יום. למעט חצר הטיולים, לא נראה כי האסירות זוכות באגף זה לפעילות או למימוש טובת הנאה
כלשהי – גם לא טלפונים. הן לא משולבות בתעסוקה או בחינוך ואין להן מפגש חברתי לאורך היום. אחד התאים באגף הוא תא חללית - תא ללא חלונות, בעל קירות רכים ושירותי כריעה בלבד. במועד הביקור, היה מונח אוכל על הרצפה (נשאר על הרצפה זמן רב) וסביבו טייל וג'וקים. התא חנוק ואינו מאוורר כלל.
כך מתואר בדו" ח הביקור הרשמי: "האסירה ישבה בפינת התא הרחוקה, מכורבלת כשראשה על ברכיה, מוזנחת, שערה נפוח, מלוכלך ופרוע. בפתח התא הייתה מונחת צלחת מלאה אוכל שככל הנראה לא נאכל ממנה כמעט דבר. האוכל מעט נשפך על ריצפת התא ועליו וסביבו טיילו ג'וקים ... תנאי החזקת האסירה בתא החללית הגיעו למצב מחריד, בלתי אנושי ודוחה...".
האסירות באגף שפגשו המבקרות הותירו עליהן רושם של מצוקה נפשית קשה מאוד, בדומה . לקשיים של אלו המוחזקים באגף ההפרדה.
בהתייחסות שב"ס צוין כי "כל הכנסת אסירה לתא חללית נעשה בהמלצת ראש תחום טיפול ובאישור מפקדת. במרבית המקרים האסירות מוחזקות בתא חללית לפרק זמן שאינו עולה על 24 שעות והארכה מעבר לזמן זה מחייבת הארכת מצב". באשר למקרה הספציפי שתואר נטען כי "בעקבות הביקור, ניתנה הנחייה חוזרת, שאין להשאיר מזון על רצפת התא ואף לפרק זמן קצר על מנת למנוע הישנות המקרה שתואר לעיל. לעניין האוורור יודגש כי כאשר האסירה מוצאת מהתא (לטיול, מקלחת וכדומה), דלת התא נשארת פתוחה על מנת לאווררו". עוד נטען בהתייחסות שב"ס, כי עניין התיעוד ביומן הפרדות אינו רלוונטי מכיוון . שלא מדובר באגף הפרדה ובידוד, אלא שמנוהל יומן אגף והשגחות.

יש להקפיד הקפדה יתרה על תנאיהן של האסירות השוהות בתא החללית, תוך שמירה על תנאי מחייה הולמים, הקפדה על בריאותן ומצבן הנפשי ושילובן בפעילויות המתקן.
בשיחה עם מפקדת המתקן, במועד הביקור, נטען כי חסרים כלים ומשאבים להתמודדות עם קשיים נפשיים ורגשיים של האסירות, בדומה לזה שניתן לאסירים במסגרת מב"ן. מדובר בפגיעה בזכות לבריאות נפשית ופיזית וכן, בזכות לשוויון של האסירות, ויש לפעול לתיקון מצב זה לאלתר.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה