השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין

 ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021 - הנשיאה אסתר חיות פסלה את שופט בית משפט לענייני משפחה יהורם שקד מלדון בתיק עקב התבטאויותיו הקשות כנגד בעל דין.

הנשיאה חיות כתבה בהחלטתה:

 " אמנם, הבעת מורת רוח מצד בית המשפט כלפי התנהלותו של בעל דין אין בה כשלעצמה כדי להקים חשש ממשי למשוא פנים והיא אינה מצדיקה את פסילת המותב ... ואולם, יתכנו מקרים חריגים, שבהם התבטאויות בית המשפט הן בעלות אופי מובהק ונחרץ אשר מוביל למסקנה שאכן קם חשש ממשי למשוא פנים מצדו, ובמקרים כאלה תקום הצדקה לפסילת המותב עקב התבטאויותיו כלפי מי מהצדדים ... למרבה הצער, המקרה דנן נמנה עם מקרים חריגים אלה. בית המשפט קמא קבע, כאמור, שהתביעה הראשונה היא "התעמרות נוספת ונמשכת כשיטה וכדרך חיים ב[משיבה]", והוסיף וקבע ש"[המערער] שם לו למטרה להמשיך ולרדוף את ה[משיבה] ויהי מה" באמצעות הגשת תביעות נגדה (ההדגשות הוספו). אמירות נחרצות וגורפות כאלה לגבי המערער, מניעיו וההליכים שבין הצדדים, חורגות מן הזהירות והמתינות שבהן מחויב שופט לנהוג בהליך שלפניו בייחוד ביודעו כי תלויים ועומדים בפניו הליכים נוספים בין אותם הצדדים שבהם טרם הכריע. משעה שבית המשפט קמא התבטא בצורה כה נחרצת בנוגע למערער ולהליכים שבין הצדדים, אין מנוס מהעברת הדיון בהליך לשמיעה בפני מותב אחר". 

 עא" 9296-20 מה- 25.01.2021 

https://drive.google.com/file/d/1yyRk3vQ8kIOdGI-VYbci5lMzElWUVjTy/view?usp=sharing

השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021
 השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021

השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021
 השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021
 השופט יהורם שקד נפסל עקב התבטאויות חריגות נגד בעל דין  - ע"א 9296-20 מה- 25.01.2021

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה