תלונה על השופט אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים

06.10.2020 - תלונה הוגשה על שופט מחוזי תל אביב אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים.
בתלונה נטען כי הימן בהחלטתו מתאריך 04.10.2020 קבע דיון לתאריך 08.10.2020 (פגרת סוכות) שעניינו החזרת דיסקים שנמסרו לגב' שם טוב ומשיבים נוספים. על פי הוראות מנהל בית המשפט מיום 24.09.2020 בעניין "סוגיי העניינים שיישמעו בתקופת פגרת הסוכות" לא כלול נושא השבת דיסקים אלא עניינים חשובים ודחופים שאינם סובלים דיחוי. בכך פעל הימן ברשלנות שהטריח את הגב' שם טוב ובעלי דין ובאי כוחם להופיע בפגרת הסוכות בעניינים שאינם דחופים וחשובים ובניגוד להוראת מנהל בתי המשפט.
מנגד, כשמדובר בכבוד הפרט וחירותו שהוא עניין חשוב ודחוף פעל כב' השופט הימן נגד הגב' שם טוב. לדוגמא החלטתו מיום 18.04.2019 בקשה 296 החליט כי הגב' שם טוב תמתין במעצר חודש וחצי עד שישוב מפגרה בעוד שברור שהוא אינו השופט היחיד במערכת המשפט היכול לדון בעניינה. בכך פועל כב' השופט במשוא פנים נגד הגב' שם טוב.


מצורפים קטעים מ:
- התלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים על השופט אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים - 06.10.2020.
- החלטת השופט הימן מיום 04.10.2020 לקביעת דיון שעניינו "השבת דיסקים" בתקופת פגרת חג סוכות.
- החלטת השופט הימן מיום 18.04.2019 בקשה 296 שבה החליט כי הגב' שם טוב תמתין במעצר חודש וחצי עד שישוב מפגרה.
- הוראת מנהל בתי המשפט בדבר עניינים שידונו בבתי המשפט בפגרת סוכות מיום 24.09.2020.


התלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים על השופט אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים - 06.10.2020.
התלונה שהוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים על השופט אברהם הימן בגין רשלנות ומשוא פנים - 06.10.2020.


החלטת השופט הימן מיום 04.10.2020 לקביעת דיון שעניינו "השבת דיסקים" בתקופת פגרת חג סוכות
החלטת השופט הימן מיום 04.10.2020 לקביעת דיון שעניינו "השבת דיסקים" בתקופת פגרת חג סוכות
החלטת השופט הימן מיום 18.04.2019 בקשה 296 שבה החליט כי הגב' שם טוב תמתין במעצר חודש וחצי עד שישוב מפגרה
החלטת השופט הימן מיום 18.04.2019 בקשה 296 שבה החליט כי הגב' שם טוב תמתין במעצר חודש וחצי עד שישוב מפגרה


הוראת מנהל בתי המשפט בדבר עניינים שידונו בבתי המשפט בפגרת סוכות מיום 24.09.2020.
הוראת מנהל בתי המשפט בדבר עניינים שידונו בבתי המשפט בפגרת סוכות מיום 24.09.2020.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה