המריחות של נציבות תלונות הציבור על שופטים

27.05.2020 - נציבות תלונות הציבור על שופטים מתנהגת כמו דוברות בתי המשפט במקום לייצג את הציבור בתלונות נגד שופטים.
לא רק שהבירורים מטויחים אלא כך שולחים הודעות על תוצאות הבירור על ידי עובד הנציבות במקום הנציב כמתחייב בחוק.
לדוגמא בתלונה נטען כי בית המשפט מתייחס בהחלטותיו להודעות שאינן רשומות בתיק בית המשפט (מערכת נט המשפט) . הנציבות טוענת שזוהי "החלטה שיפוטית" שאינה מוסמכת לדון בה. אולי השלב הבא הוא שהשופט יתייחס בהחלטותיו למה שקרא בעיתון או בבית קפה כי "זוהי החלטה שיפוטית".


מצורפים:
תוצאות בירור תלונות 228-20 , 298-20 ותכתובת בנושא.


בירור תלונות 228-20 , 298-20 - נציבות תלונות הציבור על שופטים - 25.05.2020
בירור תלונות 228-20 , 298-20 - נציבות תלונות הציבור על שופטים - 25.05.2020


בירור תלונות 228-20 , 298-20 - נציבות תלונות הציבור על שופטים - 25.05.2020


בירור תלונות 228-20 , 298-20 - נציבות תלונות הציבור על שופטים - 25.05.2020

אין תגובות:

פרסום תגובה