"קיים חשד סביר"

מרץ 2020 - מכבסת מילים - פרקטיקה של מערכת המשפט לפגיעה חמורה בכבוד האדם, חירותו, קניינו, צנעת חייו ופרטיותו.
לדוגמא: שימוש במכבסת מילים "קיים חשד סביר" בצו בית משפט הנו מספיק להיכנס לביתו של אדם באמצע הלילה לתפוס רכושו ולעצור אותו.

השופט כתב עליי: "קיים חשד סביר"

אין תגובות:

פרסום תגובה