הכל נשאר במשפחה


כיצד השופט סולברג בעל קשרים משפחתיים וחברתיים עם הפרקליט מחוז למברגר דן בענייני מעצרה של חשודה מרכזית לורי שם טוב בתיק תקשורתי וידוע אותו הפרקליט למברגר מנהל החקירה?

שופט העליון נעם סולברג ופרקליט מחוזי תל אביב שלמה למברגר בקרים משפחתיים חברתיים
שופט העליון נעם סולברג ופרקליט מחוזי תל אביב שלמה למברגר בקרים משפחתיים חברתייםאין תגובות:

פרסום תגובה