הליך פלילי או ישראבלוף

נובמבר 2019 - כל הצווים השיפוטיים לרבות צווי החיפוש בתיק פרשת הבלוגרים לקויים ופסולים ולכן ההליך הפלילי פסול ומשובש.
לדוגמא, על פי צווי החיפושים בדברי המחשב, החיפושים במחשבים וסמרטפונים בוצעו וללא עדים ללא הנמקה לכך. התוצאה הנה שהחוקרים יכלו בנקל "לשתול" ראיות מפלילות בתוך דברי המחשב.
בצווים לא צוין מה הסיבה להוצאתם מה שאפשר לחוקרים לחדור לפרטיותם של החשודים בעניינים אישיים שאינם קשורים לחקירה.
ניכר כי הצווים השיפוטיים הוצאו כלאחר יד מבלי שהיושב על כס השיפוט עשה מלאכת השיפוט, או ידע על מה הוא חותם.
מדובר בריבוי פגיעות חמורות העולות עשרות מונים על החשדות בגינן הוצאו הצווים, שכן צווים שיפוטיים המוצאים כלאחר יד הם פגיעה חמורה בכבוד האדם, חירותו, קניינו, פרטיותו וצנעת חייו.

פרשת הבלוגרים: כל הצווים השיפוטיים לקויים ופסולים
פרשת הבלוגרים: כל הצווים השיפוטיים לקויים ופסולים

אין תגובות:

פרסום תגובה