פרשת הבלוגרים 10.09.2017 - הבלוגרים מוכנסים אזוקים לתוך אולם בית המשפט

הנאשמים לורי, מוטי וצבי, נעצרו ב- 27.02.2017 , מקטע הפרוטוקול מה- 10.09.2017 ניתן לראות כי גם לאחר חצי שנה לאחר מעצרם היו מוכנסים העצורים לתוך אולם בית המשפט כשהם אזוקים בידיהם וברגליהם מול קהל באולם.
למרות שהמעצר הוא על חשדות שאין בהן עבירות אלימות כלשהן, העבירו המשטרה והפרקליטות "דוחות מודיעין" כוזבים לשב"ס שיאזוק את העצורים באולם בית המשפט כדי להשפיל אותם.
בפרוטוקול מבקשת לורי שם טוב שיסירו ממנה האזיקים. נציב שב"ס מתנגד ומשיב שיש לו "עדויות". השופט מורה להסיר האזיקים.


מצורף קטע פרוטוקול ת"פ 14615-04-17 מה- 10.09.2017 - פרשת הבלוגרים - לורי מוטי וצבי מוכנסים לאולם בית המשפט אזוקים בידיהם ורגליהם מול קהל.

קטע פרוטוקול ת"פ 14615-04-17 מה- 10.09.2017 - פרשת הבלוגרים - לורי מוטי וצבי מוכנסים לאולם בית המשפט אזוקים בידיהם ורגליהם מול קהל
קטע פרוטוקול ת"פ 14615-04-17 מה- 10.09.2017 - פרשת הבלוגרים - לורי מוטי וצבי מוכנסים לאולם בית המשפט אזוקים בידיהם ורגליהם מול קהל

אין תגובות:

פרסום תגובה