פרשת הבלוגרים: תלונה נגד שופט - צו המצאת מסמכים לקוי

תלונה הוגשה נגד שופט בית משפט השלום תל אביב על צו המצאת מסמכים לקוי הוצא על ידו בתאריך 16.11.2015 . בצו לא מופיע מספר תיק בית משפט או מספר תיק כלשהו, לא מופיע שם השוטר ומספרו האישי שהופיע בפני כב' השופט לקבלת הצו והוזהר כחוק (סעיף 1 בצו), ולא מופיעים מהות החשד והעילה להוצאת הצו (סעיף 3 בצו).
בתלונה נכתב כי מדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות של האזרח כגון כבוד האדם, זכות הקניין, פרטיות מבלי שנומקה הסיבה לכך. ובמקרה דנן אף פגיעה בחופש העיסוק וחופש העיתונות הואיל ונשואת הצו הנה עיתונאית מבלי שנומקה הסיבה לכך.

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על שופטים בידיעת שרת המשפטים.
מצורף צילום צו המצאת המסמכים הלקוי לפי מספר טלפון לפייסבוק שהוצא על ידי השופט

צו המצאת המסמכים הלקוי לפי מספר טלפון לפייסבוק שהוצא על ידי השופט
צו המצאת המסמכים הלקוי לפי מספר טלפון לפייסבוק שהוצא על ידי השופט

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה