תלונה הוגשה נגד סוהרי יחידת נחשון בית משפט מחוזי תל אביב על התעללות מתמשכת בעצירה לורי שם טוב.

בתאריך 21.05.2018 בתחילת דיון משפטי בעניין הגב' שם טוב ת"פ 14615-04-17 בפני כב' השופט בני שגיא בית משפט מחוזי תל אביב התברר כי הגב' שם טוב הובאה לאולם הדיונים בבית המשפט כשאזיקים לרגליה בניגוד לחוק ולתקנות.
בתלונה נטען כי מדובר בהתעללות מתמשכת של יחידת נחשון בעצירה שם טוב כבת 50. ב- 18.10.2017 הולכה הגב' שם טוב בפומבי אזוקה בידיה ורגליה כשסוהרת שב"ס אוחזת בכפות ידיה לעיני קהל במסדרון בית המשפט המחוזי ת"א. בנוסף ב- 06.11.2017 הובאה הגב' שם טוב לאולם הדיונים בפני כב' השופטת דומב כשהיא כפותה ברגליה לעיני קהל. יש דוגמאות נוספות להתעללויות מעין אלו (ראה תמונות קטע מפרוטוקול מצורפות).
עוד צוין בתלונה כי ההתעללות המתמשכת של יחידת נחשון בגב' שם טוב פוגעת ביכולתה להגן על עצמה בבית המשפט ומשפילה אותה.

לתלונה צורף הסרטון שבו נראת שם טוב מולכת אזוקה לעיני קהל במסדרון בית המשפט ב- 18.10.2017, ווצורף גם פרוטוקול הדיון בפני השופטת דומב (תמונות מצורפות).
התלונה הוגשה לפניות ציבור שב"ס ולמבקר המדינה.


תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביב
תמונה מה- 18.10.2017 שבה נראת הגב' שם טוב מולכת אזוקה בידיה וברגליה בפומבי במסדרון בית משפט מחוזי תל אביבאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה