תלונה נגד שופט בכיר בפרשת הבלוגרים - אי הנמקת הארכת מעצר נאשם ב- 90 יום

אפריל 2018 - תלונה הוגשה נגד שופט בגין אי הנמקת הארכת מעצר נאשם ב- 90 יום לפי סעיף 62 לחוק סדר דין פלילי. השופט כתב בהחלטתו: "מאחר שתקופת 90 הימים שהתבקשו על ידי מבקשת (פרקליטות), במסגרת ההליך שבכותרת, מגיעה לידי סיום בקרוב, ובהינתן העובדה כי הוגשה בקשה חדשה להארכת המעצר ב- 90 ימים נוספים (בש"פ 2525/18), הנני מורה, כי מעצרה של המשיבה יוארך ב- 90 ימים החל מיום 6.1.2018, כמבוקש". השופט לא קיים דיון בעניין החלטתו בנוכחות הנאשמת או בא כוחה כחודשיים לפחות קודם פרסום ההחלטה.
בתלונה נכתב כי החלטה להארכת מעצר ב- 90 יום לאדם שחזקת החפות עומדת לו היא החלטה האמורה להינתן בנוכחות צדדים, ובהנמקה, זוהי רוח החוק והנורמות המקובלות במדינת ישראל. השופט לא קיים דיון בסמוך להחלטתו בנוכחות הצדדים וגם לא נימק החלטתו.
עוד נכתב בתלונה כי השופט כתב נימוק פתטי כי ממילא חלפו 90 יום ולכן יוארך המעצר רטרואקטיבית.

התלונה הועברה לנציבות תלונות הציבור על שופטים

מצורף צילום החלטת השופט

הארכת מעצר ב- 90 יום על ידי שופט בערכאה עליונה ללא הנמקה
הארכת מעצר ב- 90 יום על ידי שופט בערכאה עליונה ללא הנמקה

אין תגובות:

פרסום תגובה