דוח ביקורת נבת"ם נושאי 3/15 - פרקליטות המדינה אינה מיישמת חוק זכויות נפגעי עבירה

דצמבר 2015 - בראשית שנת 2001 נחקק בישראל חוק זכויות נפגעי עבירה, תשס"א 2001 והכיר בנפגעי עבירה בישראל  כבעלי עניין בהליך הפלילי המתנהל בעקבות עבירה שנעברה בהם או בבן משפחתם המנוח. בכך, הצטרף המחוקק הישראלי למדינות נוספות בעולם, אשר עיגנו בחקיקה את זכויותיהם של נפגעי עבירה. זאת, על רקע הצהרה של האומות המאוחדות מיום 11.12.1985  בדבר "עקרונות הצדק היסודיים לנפגעי עבירה ושימוש לרעה בסמכות", אשר הכירה במעמד נפגעי עבירה ובזכויותיהם בקשר להליך הפלילי המתנהל נגד הפוגע.

להורדת הדו"ח השלם הקלק כאן

במהלך חודשים אוגוסט 2014 עד אוגוסט 2015 ביצע הנבת"ם ביקורת על יישום החוק ע"י מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות ומצא ליקויים מהותיים רבים:

ליקוי מס' 1 - אי התאמת הנחיית פרקליט המדינה להוראות החוק וחסרים מהותיים במדיניות, הנחיות ונהלי עבודה
ליקוי מס' 2 - אי הקמת יחידות סיוע בפרקליטויות וליקויים מהותיים במצב קיים
ליקוי מס' 3 - דפי מידע - קיום חלקי ואי ביצוע הוראות הדין.
ליקוי מס' 4 - ליקויים בזיהוי נפגע עבירה והזנתו לתיק הפרקליטות
ליקוי מס' 5- ליקויים בבירור עמדת נפגע עבירה לעניין קבלת מידע על ההליך הפלילי
ליקוי מס' 6 - ליקויים ביידוע נפגע עבירה בשלבים שונים בהליך הפלילי
ליקוי מס' 7 - ליקויים ביישום הוראות החוק בדבר זכויות נפגע עבירה בהליכי ערר על החלטה שלא להעמיד חשוד לדין

ליקוי מס' 8 - ליקויים ביישום הוראות החוק בדבר זכויות נפגע עבירת מין או אלימות חמורה להבעת עמדה בשלבים שונים בהליך הפלילי

ליקוי מס' 9 - ליקויים ביישום הוראות החוק בדבר זכויות נפגע עבירה בשלב הטיעונים לעונש

ליקוי מס' 11 - ליקויים ביישום הוראות החוק בדבר זכויות נפגע עבירה מכוח חוק מגבלות על חזרת עבריין מין לסביבת נפגע עבירה

ליקוי מס' 12 - העדר מדיניות אחידה וסדורה לעניין טיפול הפרקליטות בעמדת נפגע עבירה לפני ועדת שחרורים

נציבת הביקורת על הפרקליטות הילה גרסטל סיכמה:
"ממצאי דוח זה מחייבים התייחסות רצינית ביותר של הנהלת הפרקליטות, שינוי גישה והובלת תהליכים מיידיים וארוכי טווח לתיקון הכשלים. יש לציין לחיוב את גישת הפרקליטות, אשר הודיעה כי היא נוטה לקבל את מרבית ההמלצות וכבר בימים אלה מתכוונת להתחיל בעבודת מטה בקשר אליהן. אין כל ספק כי אימוץ ההמלצות יביא לשיפור תפקוד הגופים המבוקרים בנושא זכויות נפגעי עבירה, ועם השיפור יחוזק אמון הציבור בהם.
צוות הביקורת יערוך לאחר חלוף שנה ביקורת מעקב מתוך תקווה שאכן, עם יישום ההמלצות, ישתפר המצב."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה