תלונה נגד השופט שמואל מלמד – הוצאת צו חיפוש מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו

ינואר 2015 - הקשר הלקוי בין משטרת ישראל מרחב דן ושופטים מבית משפט השלום תל אביב. מוציאים צווי חיפוש לקויים בבתי אזרחים, במחשביהם מבלי לציין מספר תיק, מהות החשד והעילה, מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצווים חסרים פרטים נוספים.
 
שופט שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי
שופט שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי
 
דוגמה לכך ראינו בצו החיפוש הלקוי של השופטת דנה אמיר לחיפוש בבית עיתונאית. התלונה שהוגשה בעניין נגד השופטת דנה אמיר נמצאה מוצדקת.

שופט השלום תל אביב שמואל מלמד לא נשאר חייב וגם הוא הוציא צו חיפוש לקוי במחשב שהיה בשימוש העיתונאית ושותפה לדירה מ'.

התנהגות השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד משדרים הוזלת חיי אדם ומהווים קרקע פוריה לשחיתות, שיקולים זרים תוך ניצול כוח השררה למטרות אפלות.
השופטים דנה אמיר ושמואל מלמד ביזו את המוסד הציבורי שבו הם עובדים ופגעו באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.

להלן נוסח התלונה ונגד השופט שמואל מלמד והצו חיפוש:

התלונה נגד השופט שמואל מלמד:ינואר 2015

לכבוד:

נציבות תלונות הציבור על שופטים

מכובדי,

הנדון: שופט שמואל מלמד - הוצאת צו חיפוש במחשבי מבלי לציין מספר תיק ומהות החשד והעילה למתן הצו

1. שמי מ...

2. בימים אלו נודע לי כי בתאריך 18.06.2014 הוציא השופט שמואל מלמד צו חיפוש (ראה נספח) במחשבי הכולל חדירה למחשב והפקת פלטים לצורכי חקירה. השופט קבע כי החיפוש יערך ללא עדים.

3. בצו החיפוש לא צוינו מספר תיק בית משפט ומהות החשד והעילה למתן הצו. לא צוין מי הופיע בפני השופט והוזהר כחוק והבין את האזהרה ואימת את תוכן הבקשה. הצו חסר פרטים נוספים.

4. התנהגות השופט שמואל מלמד מהווה קרקע פוריה להפקרות, זילות באזרח, וניצול כוח השררה למטרות אפלות. בהתנהגותו יוצר השופט מלמד תחושה כי הצו ניתן כלאחר יד. השופט שמואל מלמד פוגע בהתנהגותו באמון הציבור בבתי המשפט ומשטרת ישראל.

5. השופט שמואל מלמד פגע בכבודי, חירותי, פרטיותי ושמי הטוב.

6. אבקש לבדוק בדקדקנות מדוע התנהג כך השופט שמואל מלמד.

7. נא טיפולכם ועדכונכם.

מצורפים: צו החיפוש


מ...

שמואל מלמד - צו חיפוש לקוי בחסות משטרת ישראל מרחב דן

 

צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד

צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד
צו החיפוש הלקוי של השופט שמואל מלמד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה