שופטת המחוזי דבורה עטר ניהלה הליך בצורה לקויה

נזיפה נדירה של העליון: השופטת עטר מנהלת הליך בצורה לקויה , איתמר לוין , news1 , ינואר 2015

שופט העליון צבי זילברטל זילברטל: דבורה עטר לא הכינה תוכנת משפט כפי שמורה סדר הדין הפלילי ואינה מקיימת את הנחייתו של גרוניס בדבר שמיעה רצופה של הליכים פליליים - בש"פ 258/15, מדינת ישראל נ' אריק חזן ואח' / החלטה 
שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, דבורה עטר, לא קבעה תוכנית משפט כנדרש בחוק ואינה מקיימת את הוראתו של נשיא בית המשפט העליון היוצא, אשר גרוניס, בנוגע לשמיעה רצופה של תיקים פליליים. כך אומר (יום ב', 19.1.15) שופט בית המשפט העליון, צבי זילברטל.

עטר דנה בכתב אישום שהוגש לפני שנה נגד ארבעה נאשמים בפרשת סמים, אך עד כה נשמע עד תביעה אחד בלבד וכמעט שלא נקבעו מועדי דיונים. זילברטל אומנם מציין שהעיכובים נובעים ברובם של מה שהוא מכנה "טענות שונות ומשונות" שמעלים הסניגורים, ומשער שזו הסיבה לכך שלא נקבעה תוכנית משפט בהתאם לסעיך 144 לחוק סדר הדין הפלילי, אך מוסיף:

"הדבר הביא לכך שעניינים שצריך היה לברר במסגרת הנ"ל, עלו לראשונה בדיונים שיועדו במקורם לשמיעת עדים וזמן רב ירד לטמיון. בנוסף, נוצר קושי בקביעת מועדי דיונים, ובית המשפט העדיף את הדרך של 'הצעת' מועדים לבאי-כוח הצדדים על-פני קביעתם על-ידו, גם אם תוך התחשבות באילוצי הצדדים.

"כשמדובר בכתב אישום שהוגש נגד שבעה נאשמים, חלקם עצורים, לא תמיד ניתן לרצות את כל המעורבים ולעיתים אין מנוס מקביעת מועדים שאינם נוחים לחלק מבאי-כוח הצדדים. בעניין זה יש לבית המשפט שיקול דעת מלא ואל לו להעבירו לצדדים.

"זאת ועוד, בקביעת המועדים אמור בית המשפט להביא בחשבון את הוראות הנוהל הנ"ל [לשמיעה רצופה], באופן שניתן יהיה לצפות, ולו באופן טנטטיבי, את קצב התקדמות ההליך. במקרה דנא לא ניתן להעריך בשלב זה, כשנה לאחר הגשת כתב האישום, מה יהיה משך ההליך הצפוי, והדבר מעורר קושי".

למרות כל זאת, קיבל זילברטל את בקשתה של המדינה והאריך ב-90 יום את מעצריהם של אריק חזן ואייל ברכה, בעיקר בשל חומרת המעשים המיוחסים להם ועברם הפלילי העשיר. זילברטל מציין, עם זאת, כי אם המשפט ימשיך להתנהל בקצב שאינו משביע רצון, ייתכן שיהיה מקום לשקול חלופות מעצר.

שופטת המחוזי דבורה עטר ניהלה הליך בצורה לקויה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה