שופט בן ציון ברגר - בית משפט לענייני משפחה חיפה - פסק דין ללא הליך הוכחות בניגוד לחוק

בן ציון ברגר - פעל ללא סמכות לשלול מבעל דין את הזכות שהוקנתה לו בחוק לנהל הליך הוכחות
ספטמבר 2011 - עמש xxx-09-11 מדובר בערעור על פסק דין שנתן השופט בן ציון ברגר בית משפט לענייני משפחה חיפה מבלי שהתקיים הליך הוכחות.
 מדובר בתביעת מזונות של קטין הנמצא במשמורת האב נגד אימו. השופט בן ציון ברגר דחה בקשת באת כוח הקטין להוכחות וקבע כי אינו רואה צורך לקיים ישיבת הוכחות לצורך בירור התביעה. בן ציון ברגר ביקש מהצדדים להגיש סיכומים מסמכים רלוונטיים (תלושי שכר, חשבונות בנק, הוצאות הקטין ...). הצדדים הגישו סיכומים ובית המשפט קבע פסק הדין מבלי שניתנה למי מהצדדים לחקור את השני ולעמתו עם המסמכים שצורפו.

שופטת בית משפט מחוזי לערעורים יעל וילנר קבעה:

 "תקנה 150 לתקנות סדר דין אזרחי קובעת כי 'נסתיים הקדם משפט יקבע תאריך לדיון', מכאן שלבית המשפט אין סמכות לשלול מבעל דין את הזכות שהוקנתה לו בחוק לנהל הליך הוכחות. על בית המשפט לקבוע במסגרת קדם המשפט את תאריך דיון ההוכחות ואופן הגשת הראיות. הדברים נכונים במיוחד שעה שבעל הדין עומד על זכותו לקיים הליך הוכחות כפי שארע במקרה שלפנינו. מכאן שבית המשפט קמא לא היה מוסמך לשלול מהמערער את זכותו לנהל הוכחות.

אשר על כן אין מנוס מביטול פסק דינו של בית משפט קמא והחזרת התיק לבית משפט קמא..."


להלן קטעים מהחלטת בית משפט מחוזי לערעורים




אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה