כבוד השופט איתי הרמלין דחה בקשת פרקליטות המדינה לייצוג בבית משפט לתביעות קטנות נתבעת מאבטחת הנהלת בתי משפט

כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות תל אביב – דחה בקשה של משרד המשפטים לייצוג על ידי עורך דין – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי משפט/חשב

החלטה של כבוד השופט איתי הרמלין, בו קיבל את טענותיה של לורי שם טוב, התובעת את מרינה אוסיפוב מאבטחת בית משפט לענייני משפחה רמת גן, משרד המשפטים, הנהלת בתי משפט/חשב , בגין תקיפה, איזוק ומעצר שווא של אזרחית על ידי מאבטחת שלא הוסמכה לכך ושלא כדין. לורי שם טוב טענה לביצוע עוולה כלפיה של הפרת חובה חקוקה, מעצר שווא, נגישה, תקיפה וניצול לרעה של כוח המשרה.
משרד המשפטים הגיש תגובות עתירות דפים ונספחים בהם טען, כי הנתבעת מרינה אוסיפוב, מאבטחת בית משפט, זכאית לייצוג משפטי מטעם המדינה.
טענותיה של לורי שם טוב התקבלו על ידי כבוד השופט הרמלין, וכך נרשם בהחלטה:
"באופן פרדוקסלי הוגשה כאמור הבקשה לייצוג על ידי עורך דין כשהיא חתומה על ידי עורך דין. אם אין די בפרדוקס זה, הרי שעורך דין אריאל נתן, נימק את הבקשה לקבלת היתר יצוג בכך שלפי טענתו ממילא לפי הדין מותר יצוגה של המדינה על ידי עורך דין גם בבית המשפט לתביעות קטנות.
אף על פי שעורך דין אריאל נתן התעלם מהערתי על הפרדוקס הנעוץ בכך שבטרם אושרה בקשתו שהנתבעת תהיה מיוצגת על ידי עורך דין, הוא מגיש בשמה בקשות שונות.
אינני סבור כי לסמכות של היועץ המשפטי לממשלה להתייצב בכל הליך משפטי רלבנטיות לשאלה הנדרשת להכרעה. סמכות זו אינה קשורה לייצוגו של צד להליך משפטי, אלא בהצטרפות של היועץ המשפטי לממשלה להליך כמביע עמדה נוספת (וחשובה).
אינני סבור גם שניתן לקבוע שההסדר באשר לייצוג בבית המשפט לתביעות קטנות שלא על ידי עורך דין הוא דין כללי בעוד שההסדר באשר לייצוג המדינה על ידי נציג היועץ המשפטי לממשלה הוא דין מיוחד המסייג אותו.
נסיבותיו המיוחדות של מקרה זה תומכות במיוחד בדחיית הבקשה לייצוג המדינה על ידי עורך דין בתיק זה.
מדובר במקרה מובהק שבו יצוג על ידי עורך דין יפגע בשוויון, כיוון שלצד השני אין כדאיות בשכירת שירותיו של עורך דין. מצב כזה בדיוק נועדו למנוע ההסדרים הקבועים בסעיף 63 לחוק בתי המשפט.
תביעה זו מתייחדת גם בזהותן של הנתבעות ובמיוחד זהותה של הנתבעת השנייה – הנהלת בתי המשפט. מראית פני הצדק מחייבת כי בתביעה נגד אנשי מערכת המשפט לא ינתן יתרון דיוני או אחר למי שנמנה על המערכת שבה מתנהל המשפט או למערכת עצמה, כשהיא צד להליך.
השורה התחתונה היא שאני דוחה את הבקשה לייצוג על ידי עורך דין."
לקריאת ההחלטה בקובץ pdf – הקלק כאן.

כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב - דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה
כבוד השופט איתי הרמלין בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב – ת"ק 3758-06-14 לורי שם טוב נ' מרינה אוסיפוב, משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט/חשב – דחיית בקשת הנהלת בתי המשפט לייצוג משפטי בדיון בתביעה קטנה

אין תגובות:

פרסום תגובה