תלונה נגד השופט יצחק יצחק בגין פגיעה בפומביות ההליך השיפוטי, ושיבושו תוך משוא פנים להפללת פעיל חברתי

אפריל 2013 - מדובר בפעיל חברתי י' אשר רשויות הרווחה ושופט לענייני משפחה נתן נחמני מנעו ממנו להיפגש עם בתו ללא ראיות ובדלתיים סגורות. הפעיל ועוד קבוצת נפגעים קיימו משמרת מחאה מול בית השופט נחמני, ומשום כך מואשם בהעלבת עובד ציבור ופגיעה בפרטיות בהליך המנוהל ע"י השופט יצחק יצחק.

מזה 8 שנים השופט יצחק יצחק פעל בדרכים שונות להפללת הפעיל ללא עדי תביעה, תוך שהוא כופה על הפעיל סנגור ציבורי, שולח אותו לבדיקת פסיכיאטר מחוזי חרף העובדה שהפעיל צלול לחלוטין, עובד, וגם הגיש בקשת פסילה לעליון לפסול את יצחק יצחק.

בדיון האחרון התנכל יצחק יצחק לפעיל תוך פגיעה בפומביות הדיון, פגיעה בכבוד הפעיל ועדים מטעמו, תוך שיבוש ההליך השיפוטי ומשוא פנים להפללת הפעיל. הפעיל הגיש תלונה נגד יצחק יצחק (להלן) המזכירה תביעת רשלנות קיצונית נגד יצחק יצחק אשר נידונה בעבר בבית משפט.

 להלן התלונה שהגיש הפעיל י' נגד השופט יצחק יצחק בגין פגיעה בפומביות ההליך השיפוטי, ושיבושו תוך משוא פנים להפללת פעיל חברתי ועוד...

                                                                                                                          תאריך: 22/04/2013

לכבוד
נציבת תלונות הציבור על שופטים                                    
בפקס  - 02-6595516                                                                                
                                                                                                                 מ.ל.ב.
מאת
xxxxxx
ת.ז xxxxxxx/x
xxx xxxxxxx xxx xxxxx
נייד – xxx-xxxxxxx 

                   
 א,ג,נ.                                      
הנדון: תלונה כנגד השופט יצחק יצחק

הנני פונה בתלונה כנגד  השופט יצחק יצחק מביהמ''ש השלום בת''א.

תלונתי עוסקת במספר נושאים המעלים חשש לרשלנות רבתי, משוא פנים, שיבוש הליכי משפט, וכן פעולות העולות כדי קשירת קשר ע''י השופט הנילון, והכול כפי שיתואר להלן.

הרקע והתלונות:

הח''מ זומן באמצעות מזכירות ביהמ''ש ליתן עדות ביום 18/04/13 בשעה 10:00 ב- ת.פ -06, מ.י. מדור תביעות פלילי ת''א נ'  י'.

מצ''ב הזמנת עד/ צו להבאת מסמכים הכולל גם את דף מס' 2 ודף מס' 3 האמורים לשמש את ביהמ''ש לצורך קביעת ההוצאות. מצורף ומסומן נספח א'.

הח''מ פעל כפי שהורה ביהמ''ש והקפיד להגיע מבעוד מועד לדיון עוד לפני השעה היעודה, וזאת מתוך הקפדה בכבודו של ביהמ''ש ושלא לאחר לדיון.

ואולם, למרות שהח''מ זומן לשעה 10:00 וכך גם עדים נוספים, השופט יצחק יצחק לא התחיל בדיון שנקבע ואף ניהל דיונים שנקבעו לשעה מאוחרת יותר קודם לדיון שנקבע. (על הסיבות שהביאו את השופט לנהל את הדיונים המאוחרים יותר קודם לדיון שנקבע לשעה 10:00 אפרט בהמשך תלונתי זו).

עד לשעה 11:00 לא עודכנו העדים ו/או הנאשם מתי יתחיל הדיון, ובשעה 11:00 יצא השופט להפסקה. לדברי הקלדנית ההפסקה אמורה הייתה להיות בת 1/4 שעה אך בפועל לקחה למעלה מ- 3/4 שעה, וכל זאת מבלי שהעדים ו/או הנאשם עודכנו על דחייה נוספת בתחילת הדיון, יציאת השופט להפסקה, ו/או על התארכות ההפסקה.

ואולם, גם לאחר ששב מהפסקתו הארוכה שלאחריה היה אמור להתחיל בדיון שנקבע לשעה 10:00 לו זומן הח''מ, השופט בחר לשוב ולהתחיל בדיונים אחרים ולא ניגש להתחיל בדיון האמור. גם לא הועילו תחנוני הנאשם להתחיל בדיון מכיוון שבאותו השלב העדים כבר נואשו מהשופט וביקשו לעזוב את המקום אך נשארו רק בשל תחנוניו של הנאשם.

בסופו של תהליך ורק לאחר שחלפה עברה לה גם השעה 12:00 החל הדיון שהיה קבוע לשעה 10:00. ואולם, גם אז, משנכנס הח''מ לאולם וכך גם העדים הנוספים הקהל שהמתין לנאשם, כמו גם הנאשם, זימן השופט מאבטחים (בלשון רבים) לאולם מבלי שהייתה כל סיבה נראית לעיין לזימון מאבטחים.

בדיעבד וכפי שאפרט בהמשך, הייתה זו חלק ממזימה בזויה ומתוכננת היטב אשר רקם השופט מבעוד מועד!

משנכנסו המאבטחים בזה אחר זה לעולם (4 במספר, ועוד 4 מאבטחים מחוץ לאולם וסה''כ 8) ניגש אחד המאבטחים לשופט והאחרון ניהל איתו שיחה קצרה תוך שהינו נועץ מבטים בנאשם.

מיד לאחר התדרוך הקצר שערכו המאבטח והשופט ולאחר שהמאבטח שוחח עם יתר המאבטחים, החלו המאבטחים להטריד את העדים וכן את הנאשם, תוך כדי שהמאבטחים מורים לעדים ולנאשם תשב פה ועל תשב שם ושוב שם ולא פה, וכן הלאה אמירות שפר של המאבטחים לעדים ולנאשם.

כבר בשלב הזה היה האולם מלא בלפחות 4 מאבטחים ועוד 2 אנשי מג''ב/שב''ס שזומנו גם הם מבעוד מועד + מאבטח בלבוש אזרחי. כמו''כ ובנוסף, מחוץ לאולם  המתינו עוד מאבטחים רבים נוספים. מיותר לציין כי את כל הקרקס האמור שנועד למטרות זרות מממן האזרח הקטן, שזו ממש בושה וחרפה משל עצמה.

גם כאשר התפנה השופט מהתיקים האחרים ופינה לעצמו את הזירה ללא אזרחים אחרים ששהו באולם ויהיו עדים להתנהלותו, הורה השופט לכולם האזרחים לצאת מהעולם בכדי שלא יהיו עדים להתנהלותו הקלוקלת, וזאת בניגוד חמור לעיקרון פומביות הדיון לו מחויב השופט !

כלל לא היה ברור מדוע מתעקש השופט לגרש את כל הקהל (כולל אלו שאינם עדים) מהאולם, מה גם שבאותו השלב גם לא היה ברור מדוע גורשו באותו השלב גם העדים מהאולם, עוד בטרם החל שלב חקירת העדים, ובמיוחד נוכח העובדה כי באותו השלב ביקש הנאשם לטעון טענות מקדמיות ולכן לא היה טעם להוציא באותו השלב את העדים מהעולם.

ניכר היה לכל דרדק וזב חוטם כי השופט נחוש בדעתו להשאיר את הנאשם לבדו באולם רק עם התביעה ועם המאבטחים, ומבלי שבאולם יהיה קהל אשר יהיה עד להתנהלותו השערורייתית של השופט אשר ככול הנראה רקם מזימה להתנכל לנאשם והתנכל לעדים מטעמו של הנאשם.

ניכר כי השופט שם עצמו כחייל בשורות התביעה אשר מתקשה לנהל את התיק ההזוי אשר התביעה מנסה במשך שנים לתפור לנאשם. עוד עולה מהפרוטוקול בדיעבד כי השופט יצחק יצחק מסרב לקבל החלטות בבקשות אשר הוגשו ע''י הנאשם, כמו גם מתעלם מכך שהתביעה אינה טורחת להשיב לבקשות לגיטימיות שבהם כבר ניתנו החלטות לתגובתם, וגם בכך מאשים השופט את הנאשם. הייתכן ?.

והנה, מתברר לכאורה כי בהמשך למזימה שנרקמה בין השופט לבין המאבטחים והתביעה, נודע לפתע לעדים כי הנאשם נעצר בגין ''בזיון ביהמ''ש''  וכי הדיון לא יתקיים כמתוכנן. מיותר לציין כי השופט לא הודיע לעדים הממתינים על החלטתו שלא לקיים את דיון ההוכחות, וזאת למרות שהעדים ממתינים שעות בחוץ וזאת לא אחרת אלה בגלל רשלנותו של השופט בעצמו.

עיון בפרוטוקול דיון הערכת המעצר שנערך לנאשם ביום 19/4/13 בפני השופט יובל גזית מגלה כי התביעה מודה כי תיאמה את המהלך מראש עם השופט, מודה כי התביעה מבצעת לנאשם ''סיכול ממוקד'', וכי סיבת מעצרו האמיתית של הנאשם בפני השופט יצחק יצחק היא כלל לא בגין טענה של ''ביזיון ביהמ''ש'' כפי שנטען למראית עיין ע''י השופט יצחק יצחק בפרוטוקול.

מהמקובץ עולה כי השופט יצחק יצחק שיבש את הליכי המשפט שנערכו בפניו, והכול מתוך בחירתו לשמש כמשת''פ מטעם התביעה במסע ההתנכלות וההתעמרות שלהם כנגד הנאשם !

נקודה נוספת הראויה לציון היא העובדה כי עדי ההגנה אשר זימן הנאשם מטעם המשטרה, כלל לא זומנו ע''י ביהמ''ש וזאת מכיוון שהשופט ידע מראש שכלל אין הוא מתכוון לערוך דיון, כי הדיון הלכאורי הוא קרקס והצגה, וכי השופט הוא פיתיון במלכודת בו  משמש ביהמ''ש מטעם המשטרה ! עדים אחרים מטעם הנאשם כן זומנו בצו ע''י ביהמ''ש וכול זאת כאמור שהיה ידוע מראש שלא ייערך דיון, שהעדים מטורטרים וממתינים לחינם, וזאת שהזימון לדיון הוא לא יותר משימוש פסול ונלוז שאפשר השופט למשטרה לעשות בהליכי המשפט.

למותר לציין כי על אף שהשופט פעל כמו בבית דין שדה במדינת עולם שלישי בכך שטרח ''לנקות'' את כל האזרחים מהעולם ולהותיר את הנאשם לבדו בזירה עוינת מאחורי דלתות נעולות במחשכי ביהמ''ש עם מאבטחים מתודרכים, תביעה הרוצה ברעתו, ושופט אשר לקח לעצמו צד לצידה של התביעה, הריי שמהפרוטוקול שכבר נרשם, לא עולה כל עילה למעצר הנאשם בגין ביזיון ביהמ''ש, ורק בגלל שטען טענות לגיטימיות ובשפה נקייה תוך שהינה מעלה טענות צודקות כלפי המותב היושב בדין אשר לטעמו קשר כנגדו קשר יחד עם התביעה. (ראה בפרוטוקול הדיון).

לציין כי יחד עם קביעתו למעצר הנאשם, השופט ברח מהאולם תוך שהוא נמנע להגיב לעדים בבקשתם שלפחות יחתום על האישור למזכירות  בכדי שיקבלו את שכרם כפי שהתחייב ביהמ''ש בזימון שנשלח מטעמו לעדים. לציין כי לזימון צורף אישור המעיד כי ביהמ''ש יקבע שכרם בגין ההוצאות אשר נגרמו לעדים בשל כך שביהמ''ש זימן אותם ליתן את עדותם.

הח''מ נחסם מלהיכנס לאולם ולכן פנה לשופט באמצעות מזכירתו ולאחר שזו ניגשה ללשכתו היא חזרה לכשאומת שבאה, החזירה לח''מ את הזימון לחקירה וסגרה את הדלת על עצמה מבלי להוציא מילה. נראה כי התנהלותו הקלוקלת של השופט פועלת לאורך ולרוחב והוא מרשה לעצמו לנפנף את האזרח הקטן ולא לשלם לו את זמנו אשר בוזבז, רק בגלל רשלנותו של המותב בעצמו ונוכח התנהלותו.

לא זאת בלבד, המותב פותר עצמו מלתת הסברים על התנהלותו ואף נמנע להסביר לעדים ו/או לקבוע בהחלטה, האם ומדוע לא ישולם לעדים שכרם למרות שזומנו כדין בצו ע''י ביהמ''ש בעצמו.

לא יעלה על הדעת כי השופט ישלח מעליו את העדים שזימן להתמודדות עם הנאשם, לגבות ממנו את שכרם !

כפי העולה מהזמנת העד (המצורפת ומסומנת נספח א'), הזימון בוצע ע''י ביהמ''ש בעצמו ולא ע''י הנאשם !! משכך ביהמ''ש הוא האחראי הבלעדי לקביעת שכרם של העדים ולא ייתכן כי המותב יישלח את העדים למרדף אחרי הרוח, לגבות כספים מהנאשם אשר כלל אינו מחויב לעדים, בעוד הוא השופט הוא זה שזימן את העדים הללו ולא הנאשם.

יתרה מזאת, אין צורך להרבות במילים מה היה קורה אילו היה הח''מ מוזמן לעדות ע''י ביהמ''ש ולא היה מגיע כפי שנקבע ע''י ביהמ''ש. מיותר לציין כי לא מן הנמנע כי ביהמ''ש היה מוציא צו הבאה כנגד העד. אם כך, העד מחויב כלפי ביהמ''ש להגיע לעדות ומאידך ביהמ''ש אינו רואה עצמו מחויב לעד ואף דורס ברגל גסה זכויות עדים, ובין היתר זכויות עדים לקבל את שכרם.

גם בקשה שהוגשה לביהמ''ש בעניין ההוצאות נותרה ללא מענה לגופו של וללא התייחסות לטענות אשר פורטו כדבעי בבקשה.

לאור האמור אבקשכם לבדוק ולפעול כנגד השופט הנילון בגין הטענות הקשות והרבות במגוון הנושאים אשר שפורטו כדבעי בתלונתי זו.                                                                                              בכבוד רב,
                                                                                                                          xxxx xxxxx     


                                                                                     
העתקים:
סמוי
  
'' ידע כל מנהיג, שופט ושוטר שהשררה היא פיקדון בלבד, בבת עין למשמרת, לא מתנת אל ולא נצח !''

קישורים:

פצצות מתקתקות עם גלימות - שופטים שסובלים מ"תחושת שחיקה קשה והתמרמרות" - הכתבה הנשיא גרוניס: "פצצה מתקתקת במערכת המשפט" , פברואר 2013 , הפורום המשפטי למען ארץ ישראל - בפרוטוקול מדיון הוועדה לבחירת שופטים שהועלה היום באתר הפורום המשפטי למען ארץ ישראל, מובא דיון בסוגיית השופטים שסובלים מ - "תחושת שחיקה קשה והתמרמרות"...

תלונה נגד נשיא בימ"ש עליון אשר גרוניס בגין מניעת הפגנות חוקיות ולגיטימיות מול בתי שופטים לענייני משפחה - תלונה נגד נשיא בימ"ש עליון אשר גרוניס בגין מניעת הפגנות חוקיות ולגיטימיות מול בתי שופטים - ביום רביעי 03.10.12 הגישה אמא ל' תלונה נגד נשיא אשר דן גרוניס בגין מניעת הפגנות חוקיות ולגיטימיות מול בתי שופטים לעניני משפחה - להלן התלונה...

פגישת נשיא בית משפט העליון אשר גרוניס עם צמרת הפרקליטות והמשטרה - אוקטובר 2012 - השבוע פורסם כי לאחרונה נפגשו צמרת מערכת המשפט, הנשיא אשר גרוניס, מנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר עם צמרת הפרקליטות והמשטרה, היועץ המשפטי יהודה וינשטיין, הפרקליט הראשי משה לדור, המפכ"ל יוחנן דנינו וראש אגף החקירות במשטרה יואב סגלוביץ'...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה