נפתלי שילה - שופט משפחה - הפרת סדרי דין ומשוא פנים בענייני הסדרי ראיה בין אמא לילדיה - עבריינות סדרתית

ינואר 2013 - מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופטת הנוער רות בן חנוך האריכה צו חירום מביתם בכפייה למרכז חירום ויצו הדסים שהוצא ע"י פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי, ללא נזקקות, בניגוד לקביעת בית משפט עליון. השופטת מודעת לעובדה כי אינה רשאית כלל לדון בתיק היות והוא נידון בבית משפט לענייני משפחה. - נפתלי שילה.

כיום האמא אינה רואה את בנה הבכור מזה 4 שנים, ואת בנה הצעיר רואה כשנה וחצי פעם בשבוע במרכז קשר למשך כשעה. עניינה מנוהל בבית משפט לענייני משפחה, שופט נפתלי שילה, והיא מגישה בקשות חוזרות ונשנות להיפגש עם ילדיה לשווא. השופט נפתלי ופקידות הסעד דוחים בקשותיה בתואנות שונות כגון "אבחון מעמיק" (חרף היותה נורמטיבית, עובדת, ללא עבר פלילי, נפשי), ועוד...

האמא פנתה בבקשה לנפתלי כי ידון בבקשותיה לגופו של עניין ללא רשויות הרווחה אשר מערימות קשיים באמצעות שלל ניירות וחוות דעת של מומחים מטעמם, הואיל ונפתלי מקבל המלצותיהן כסוף פסוק ללא דיון וניסיון מעמיק ורציני לפתור הבעיה. האמא ביקשה לקבוע הסדרי ראיה עם בנה הבכור.

נפתלי השיב: "אין כל הצדקה להפסקת פעילות שירותי הרווחה אשר מכירים את הצדדים והילדים היטב ופועלים רבות.... שירותי הרווחה ימשיכו לעקוב... וככל שיתעורר צורך בשינוי ההחלטות שניתנו, תוגש בקשה מטעמם". (ראה החלטה להלן)

ניתן להבחין בביזוי סדרי הדין, משוא פנים, ועבריינות סדרתית בהתנהגותו של נפתלי שילה:

ביזוי סדרי הדין מול פקיד הסעד ורשויות הרווחה, משוא פנים - השופט נפתלי לא השיב לגופו של עניין לבקשת האם וקבע כי הסדרי הראיה יקבעו ע"פ בקשות רשויות הרווחה. לזכויות האם צמצם נפתלי שילה וקבע: "רשאית... להגיש כל בקשה לשינוי ההסדר הקיים, ככל שיארע שינוי נסיבות". נפתלי שילה העמיד את האמא בנחיתות מרשויות הרווחה. בעוד לרשויות הרווחה נתן סמכות לבקשה "ככל שיתעורר צורך... " ואילו לאם זכות להגיש בקשה קבע "ככל שיארע שינוי בנסיבות...". העמדת האמא במצב נחות מזה של רשויות הרווחה לוקה במשוא פנים חמור, וקביעת נוהל עבודה בניגוד לחוק ולכללים.

עבריינות סדרתית - אין זאת הפעם הראשונה בה פועל נפתלי שילה בניגוד חמור לחוק. בעבר ניהל תיק המשפחה כערכאה נוספת עם בית משפט לנוער, השופטת רות בן חנוך. הניהול המשותף של ענייני משפחה בשני בתי משפט שונים הנו בניגוד חמור לסעיף 6ז לחוק בתי משפט לענייני משפחה: "היתה תובענה תלויה ועומדת בבית משפט לענייני משפחה בענינו של קטין, והוגשה תובענה בעניינו לבית משפט לנוער על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, יועבר הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה".
ההתנהגות המתלהמת והמלוכלכת של השופטים נפתלי שילה ורות בן חנוך בניגוד לחוק נגד המשפחה הביאה למצב הקשה בו נמצאת האמא כיום שאינה רואה את ילדיה בהסדרי ראיה ראויים.

אי קיום חובת הנמקה - תשובתו של נפתלי לבקשת האם הנה לקונית וכוללנית. אין התייחסות לטענות הבקשה. בחציה הנה תשבחות לרשויות הרווחה, ובחציה הנה פרשנות לקויה של זכות האמא ופקידת הסעד להגיש בקשות לבית המשפט.

סוף דבר

נפתלי שילה נאחז ברשויות הרווחה ומקבל המלצותיהם כסוף פסוק מבלי לבחון ולהתייחס לבקשות האמא לגופו של עניין. התנהלותו של נפתלי שילה לקויה, בניגוד לחוק, ובמשוא פנים מובהק לרשויות הרווחה. נפתלי שילה פועל בניגוד לחוק באופן סדרתי לרעת האמא וילדיה. נפתלי אינו מתייחס למבחן התוצאה בקביעת הסדרי ראיה בין האמא וילדיה אלא משבח את רשויות הרווחה בלקקנות ורברבנות אשר אינה ראויה להתנהגות שופט.

נפתלי שילה - שופט משפחה - הפרת סדרי דין ומשוא פנים בענייני הסדרי ראיה בין אמא לילדיה - עבריינות סדרתית
החלטה לקונית ונושאת פנים של נפתלי שילה

קישורים:

נפתלי שילה - שופט לענייני משפחה - תלונה מוצדקת בגין שקרים מניפולציות ותסביך "טובת הילד" - דצמבר 2012 - שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה פעל בדרך רמיה נגד בעל דין ופגע קשות בזכויות ההורה. נפתלי שילה השתמש בתרוץ פושעי רחוב, אנסים, ופדופילים וטען כי עשה את המעשה ל"טובת הילד". - להלן הכתבה בניגוד לנוהל: שופט קיפח גבר במשפט גירושין , טובה צימוקי , ידיעות אחרונות, דצמבר 2012 - נציב התלונות נגד שופטים אליעזר גולדברג מצא כמוצדקת תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה מבית משפט לענייני משפחה ברמת גן...

מדיניות מופקרת בית משפט לענייני משפחה - השופט נפתלי שילה - יוני 2011 - ה"משחק המכור" של שופט לענייני משפחה נפתלי שילה נגד אמא וילדיה הרוצים להיפגש מזה שנים. אכזריות ושרירות לב בניגוד להיגיון, ולעובדות - מדובר באמא ושני ילדיה אשר לא נפגשו מעל שנתיים מאחר ועובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי מלשכת רווחה רמת גן דורשת "מסגרת קלינית פסיכיאטרית הכוללת אבחון פסיכודיאגנוסטי עם המלצות לגבי קיום הביקורים ולגבי המסגרת הקלינית פסיכיאטרית שתלווה אותם". העו"סית לא נימקה דרישתה מאחר ונפתלי שילה מאפשר ומעודד הפקרות והתעמרות העובדות הסוציאליות באם וילדיה...

אכזריות ושרירות לב בנפשות ילדיה של ל' – שופט לענייני משפחה רמת גן: נפתלי שילה - ינואר 2011 – ל' אם חד הורית שילדיה נלקחו ממנה באכזריות ובפתאומיות ע"י רשויות הרווחה לחצי שנה למרכז חירום, לא ראתה את שני ילדיה מזה כשנתיים. לאחר דיונים בבית משפט לענייני משפחה בראשות השופט נפתלי שילה הוחלט כי האם ל' תפגוש את בנה הקטן בן ה-6 בהשגחת פסיכולוגית מטעם בית המשפט - לא די בכך שהשופט נפתלי שילה הפקיר לחלוטין את הקשר של הבן הבכור בן ה- 8 עם אימו אלא עצר את המפגשים האחדים של ל' עם בנה בן ה-6 אצל הפסיכולוגית בתואנות שונות ומשונות כגון מרחק המפגשים בעיר חולון ה"רחוקה" מרמת גן מקום מגורי הילדים (20 דקות נסיעה)...

האמא ל' עדיין אינה רואה את ילדיה – כישלון קונספציית "טובת הילד" – השופט נפתלי שילה - אוקטובר 2010 – מדובר באם חד הורית ל' אשר ילדיה נלקחו למרכז חירום בינואר 2009 מאחר ופקידת הסעד לחוק הנוער הייתה סבורה כי הילדים בסיכון. בעוד האמא ל' מתחננת בוועדת החלטה בלשכת הרווחה גבעתיים כי ילדיה לא ילקחו ממנה, יצאו עובדות סוציאליות לבית הספר ולגן הילדים ולקחו את ילדיה למרכז חירום שם שהו חצי שנה...

שופט תחת השפעת פקידת סעד – השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד - יוני 2010 – שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר שטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד" - מדובר באישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורים, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה