שופטת חנה ינון - בית משפט השלום תל אביב - דפוס של "שיפוץ" פרוטוקולים

אוקטובר 2012 - בית משפט השלום ת"א - שופטת חנה ינון - מדובר בתביעת דיבה איגוד העו"ס בראשות איציק פרי, ועובדת סוציאלית לחוק הנוער אתי דור דוברובינסקי נגד שני בלוגרים אשר חשפו וחושפים פשעי משרד הרווחה. הבלוגרית ל' היתה מיוצגת ע"י עו"ד, והבלוגר י' לא מיוצג.
בדיון ראשון שהתקיים באפריל 2012 חנה ינון חששה שמא יחשפו פשעי משרד הרווחה "במשמרת שלה" ולכן שיבשה את ההליך השיפוטי בהוצאת הנתבעים הבלוגרים והצופים מהאולם. חנה ינון ירקה בפרצופו של האזרח המשלם משכורתה ומפקיד בידיה אולם בית משפט לניהול דיונים ע"פ חוק.
הוגשו תלונות חמורות נגד חנה ינון על התנהגות פוגענית וניהול משפט לקוי, וכן על פגיעה בפומביות הדיון. התלונות נמצאות מזה חצי שנה בבדיקת נציבות תלונות הציבור על שופטים.

שופטת חנה ינון - בית משפט השלום תל אביב - דפוס של שיפוץ פרוטוקולים
 
באוקטובר 2012 התקיים דיון שני שבעקבותיו הוגשו תלונות חמורות נוספות נגד חנה ינון בגין השמטת פרטים מהותיים מהפרוטוקול. 

זוהי אינה הפעם הראשונה שמוגשות נגד חנה ינון תלונות על השמטת פרטים מהותיים מהפרוטוקול. ידוע הדיון בתביעת דיבה נגד ידיעות תקשורת שבו השופטת חנה ינון עשתה בפרוטוקול דיון כבשלה: חנה ינון מחקה קטע שלם מפרוטוקול, ללא הסכמת הצדדים; היא גם הורתה על השמדת התיעוד הקולי של הדיון ■ הנציב קבע כי ינון לא פעלה כראוי. מקרה נוסף במהלך דיון על תביעה כספית, חנה ינון לא איפשרה לבא כוח מערער להמשיך ולטעון את טענותיו בענין בקשה לפסול אותה ואף סרבה לרשום את טענותיו בפרוטוקול הדיון. משכך בהחלטת חנה ינון שלא לפסול עצמה אין כל התייחסות לטענותיו אלה.
להלן תלונה שהוגשה נגד חנה ינון בגין השמטת פרטים מהותיים מהפרוטוקול.

לכבוד נציבות תלונות הציבור על שופטים

שלום רב,

הנדון:   תלונה נגד כבוד השופטת  חנה ינון – בית משפט שלום תל אביב ת"א 24514-10-09
1. השמטת דברי עו"ד רז משגב ב"כ ל' נתבעת מס' 3 בתביעה  מהפרוטוקול
            2. השמטת קטעים שלמים מתוך פרוטוקול הדיון של י' הנתבע 1

1.      ביום 23.10.12 התקיים דיון באולמה של כב' השופטת חנה ינון. כבוד השופטת, ש - ו  - ב , השמיטה קטעים שלמים מתוך פרוטוקול הדיון, במטרה להכשיל אותי כנתבעת, ולא רשמה את דבריו של עורך דיני רז משגב, כשביקש ששאלות החקירה של יעקב בן יששכר הנתבע מס' 1 בתביעת פקידת הסעד יירשמו בפרוטוקול.
2.      השאלות ששאל י' את התובעת אתי דור, חשובות ביותר להגעה לאמת, ועל בסיס התשובות של פקידת הסעד (התובעת) התכוון להוכיח שמדובר בתובעת לא אמינה, בדיוק כפי שאני באמצעות עורך דיני התכוונתי לעשות.
3.      השאלות שנשאלו על ידי י' ולא נרשמו בפרוטוקול:
י' – שאלה לתובעת 1:  "האם שיקרת בתצהיר בית משפט אי פעם?"
תשובת תובעת 1: "לא. מעולם לא."

י' – שאלה לתובעת 1: "האם שיקרת בתסקיר שהגשת לבית המשפט אי פעם?"
תשובת תובעת 1: "לא. מעולם לא."

י' – שאלה לתובעת 1:  "האם את מעידה אמת בבית משפט?"
תשובת תובעת 1: "כן."
4.      השמטת קטעים שלמים מתוך פרוטוקול הדיון, עולה בכדי שימוש לרעה ושיבוש הליכי חקירה במשפט, על מנת להכשיל ולהטות את תוצאות התביעה לטובתה של אתי דור פקידת הסעד.
5.      כשעוך דיני רז משגב, שמייצג אותי בכתב התביעה, קם וביקש מכבוד השופטת לרשום את דבריו של יעקב בן יששכר בפרוטוקול, נאמר לו על ידי כבוד השופטת: "אדוני ישב. הדברים לא רלבנטיים לחקירה. אדוני לא ינהל לי את אולם הדיונים. אדוני לא מייצג את הנתבע ולכן איננו יכול לבקש שדבריו יירשמו בפרוטוקול".
6.      כשעו"ד רז משגב התעקש שדברי יעקב בן יששכר שהושמטו יירשמו בפרוטוקול, מאחר ועל סמך התשובות של פקידת הסעד התובעת, הוא מבקש לערוך חקירה חוזרת, אמרה כב' השופטת לעו"ד רז משגב: "אדוני לא יבצע שום חקירה חוזרת. אדוני כבר חקר את העדה".
7.      הדברים הללו לא נרשמו בפרוטוקול למרות, שעו"ד רז משגב התעקש שיירשמו בפרוטוקול.
8.      בכך היטתה כב' השופטת את הדיון, עיוותה את הנעשה באולמה, לא שיקפה את המציאות ואת החקירה שבוצעה, וגורמת בהתנהגותה לעיוות דין ולהטיית משפט לא הוגנת.
9.      אני מבקשת שכב' השופטת חנה ינון לא תדון בתביעה שלי, לפסול אותה ולהדיח אותה ממערכת המשפט, שכן בהתנהגותה והתנהלותה הינה מבזה את מערכת המשפט וגורמת להטיית דין והיא כבר אמרה מראש את עמדתה נגדי.
          בכבוד רב,
ל'

סוף דבר 

קיימת נטיה של שופטים לשנות ו"לשפץ" פרוטוקולי דיונים כדי להציג בעל דין זה או אחר בצורה לא נאותה, ולטייח עובדות חשובות ומהותיות העולות בדיון. זוהי תופעה חמורה הפוגעת באמון הציבור במערכת המשפט ויש לעקור אותה מהשורש. התנהגותה של חנה יינון כפי שבאה לידי ביטוי בדיון זה ובדיונים אחרים של העלמת קטעים מפרוטוקול מצביעה על דפוס של "שיפוץ" פרוטוקולים כראות עיניה.

קישורים:

תלונה נגד השופטת חנה ינון - בית משפט השלום תל אביב ת"א -10-09 - התנהגות פוגענית, וניהול משפט לקוי - מאי 2012 - בתחילת דיון שיפוטי בענייני לשון הרע הוציאה השופטת חנה ינון מאולם בית המשפט בעל דין, נתבע, לא מיוצג, למהלך הרוב המכריע של הדיון, כך שלא יכל לשמוע טענות התובעים ולהגיב עליהם בזמן אמת. חנה ינון הוציאה גם את הצופים מהאולם ולא נתנה לכך ביטוי בפרוטוקול. השופטת חנה ינון השתמשה במילים פוגעניות נגד הנתבע בתחילת הדיון לעיני הנוכחים באולם. התנהגותה של השופטת חנה ינון גרמה לחוסר אמון הציבור במערכת המשפט והדיפה ריח של משוא פנים, שיקולים זרים...

תלונה נגד השופטת חנה ינון - רמסה ברגל גסה את עיקרון פומביות הדיון, פגעה בכבודם של הצופים - פומביות הדיון הינה כי המשפט מתנהל באולם פתוח בו רשאי הקהל הרחב לצפות ולהיות עד לדיון. פומביות הדיון הינה הערובה העיקרית לתקינות ההליך המשפטי דהיינו בתחום עשיית הצדק ובירור האמת הלכה למעשה ובתחום מראית פני הצדק קבל עם ועדה...

חנה ינון - החלטה מזלזלת ועילגת לבקשה לתיקון פרוטוקול - השופטת חנה ינון דנה בתביעת לשון הרע שהגיש רופא השיניים ד"ר אפרים צור נגד רשת ידיעות תקשורת, בעקבות כתבה שפורסמה עליו. בשלב מסוים במהלך, בדיון שהתקיים באולמה של ינון בינואר 2011, לאחר שנשמעו הוכחות ובטרם סיכומים, ביקשה השופטת מהצדדים לצאת מהאולם, וקיימה שיחה לא פורמלית עם עורכי הדין בלבד...

שופטת חנה ינון - שקרים ומניפולציות בבית המשפט - המאמר השופטת חנה ינון "העלימה" קטע מפרוטוקול דיון , יובל עוז , יוני 2012  - "גלובס" חושף מקרה נוסף שבו שופטת עושה בפרוטוקול דיון כבשלה: חנה ינון מחקה קטע שלם מפרוטוקול, ללא הסכמת הצדדים; היא גם הורתה על השמדת התיעוד הקולי של הדיון ■ הנציב קבע כי ינון לא פעלה כראוי, אך גרוניס נתן לה גיבוי...

חנה ינון, שופטת בית משפט שלום תל אביב - ניהול משפט לקוי ומלוכלך - אפריל 2012 - מדובר בתביעת דיבה איגוד העו"ס, ועובדת סוציאלית לחוק הנוער אתי דור דוברובינסקי נגד שני בלוגרים אשר חשפו וחושפים פשעי משרד הרווחה. הבלוגרית ל' היתה מיוצגת ע"י עו"ד, והבלוגר י' לא מיוצג...

שופטת חנה ינון בית משפט שלום תל אביב - תלונות חמורות מוצדקות ובקשות פסילה - מאי 2012 - מדובר בתלונות חמורות שהוגשו לנציבות תלונות הציבור על שופטים נגד חנה ינון שופטת בית משפט שלום. שתי תלונות התבררו מוצדקות. ..

בקשת פסילה נגד השופטת חנה ינון - אמרה בדיון חוזר בפתח שלב ההוכחות כי התוצאה תהא אותה תוצאה - מאי 2012 - ע"א 3078/12 - מדובר בבקשת פסילת שופטת השלום חנה ינון. מבקשת הפסלות טוענת כי בישיבה מקדמית בדיון חוזר שהתקיים ע"פ החלטת ערכאת הערעור ביום 3.11.2011 בבית משפט קמא (בפני כב' השופטת ינון) ונקבעה ישיבת הוכחות ליום 8.2.2012. לטענת המערערת, בפתח דיון ההוכחות, הביע בית המשפט את דעתו כי הוא יכול לנמק את פסק הדין בתביעה שכנגד פעם נוספת, אך התוצאה תהא אותה תוצאה. בשל דברים אלו הגישה המערערת בקשת פסילה. בית המשפט דחה את הבקשה...

ביקורת על התנהלות חנה ינון שופטת השלום ביצירת סחבת שיפוטית - הכתבה דו קרב השופטות: צ’רניאק נגד ינון , מערכת ספונסר , יולי 2007 - שופטת בית המשפט המחוזי מתחה ביקורת על התנהלות חנה ינון שופטת השלום ביצירת סחבת שיפוטית; תביעה כספית בסך 1.2 מיליון ₪ נגד עו"ד ציון סמוכה, היא הסיבה לביקורת...

שופטת חנה ינון - בקשת פסילה בגין גיבוש עמדה ברורה וחד משמעית בקדם משפט באשר לתוצאה הראויה בתיק - יולי 2000 - בית משפט עליון ע"א 4520/00 - ערעור על בקשת פסילה לשופטת חנה ינון. - קדם משפט -  בין המערערים למשיבה מתנהלת תביעה בגין ליקויי בניה שנמצאו בדירה שרכשו המערערים מהמשיבה. ביום 30.4.00 התקיים קדם משפט. בית המשפט (חנה ינון) הציע הצעה לסיומו של התיק בפשרה. הצעת הפשרה הוכתבה לפרוטוקול כפסק דין, תוך שבית המשפט מכתיב גם את הסכמת הצדדים, למרות שבא כח המערערים הביע התנגדותו להסכם...

בקשת פסילה נגד חנה ינון בגין אי רישום בפרוטוקול, קביעת עמדה טרם הוכחות, והתבטאות נטענת - יולי 99 - ע"א 4000/99 ערעור על בקשת פסילה לשופטת חנה ינון   - חנה ינון קבעה עמדה באופן נחרץ בתחילת הדיון והתבטאה בצורה נטענת - לטענת המערער, חנה ינון קבעה עמדתה באופן נחרץ בתחילת הדיון לגבי המסכת העובדתית ולגבי המסקנה המשפטית ולפיכך עליה לפסול עצמה מליישב בדין. את טענתו זו סומך המערער על האופן הנחרץ והפסקני בו תיארה חנה ינון נסיבות האירוע ובכללן את אי כריתתו של הסכם בין הצדדים, וכן על התבטאות נטענת של בית המשפט (חנה ינון), שלא נרשמה בפרוטוקול, לפיה אם טרם שילם המערער את האגרה נראה שניתן לחסכה, באם לא יידרש בית המשפט לקיום הדיון.
שופטת חנה ינון - בקשת פסילה עקב אמירות בדיון המלמדות כי עמדתה הוכרעה מראש ללא קשר לתיק ונטישת האולם באמצע השמעת הטיעונים - יולי 2003 - ע"א 5422/03 - מדובר בבקשת פסילה מהשופטת חנה ינון לפסול עצמה מלדון בתיק תובענה בסדר דין מקוצר נגד המערערים ונתבעים נוספים. - בקשת הפסילה - עמדתה של חנה ינון הוכרעה מראש, וזאת ללא קשר לתיק וטרם שמיעתו. - בבקשת הפסילה טענו המערערים, כי בישיבה מיום 1.5.03 אמרה חנה ינון, עוד בטרם שמעה את טענות ההגנה של המערערים, כי אם מסמכי הבנק תקינים ואמינים, סופו של התיק ברור למי שמבין בטענות ותיקים בנקאיים, וכי בסופו של דבר יש לשלם את החוב לבנק...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה