הקונספירציה של השופטת אספרנצה אלון נגד האבא גיא שמיר

אספרנצה אלון - פגעה באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוקאוגוסט 2012 - מדובר באבא גיא שמיר, אשר ענין ילדיו נדון מאחורי דלתיים סגורות בבית משפט לעניני משפחה בפני השופטת אספרנצה אלון, ללא סדרי דין וללא דיני ראיות.

האבא גיא שמיר מיוצג על ידי עורך דין, אשר מנהל את כל ענייניו מול בית המשפט. האבא גיא שמיר חבר בתנועה חברתית "צדק חברתי", אשר הגישה עתירה לבג"ץ בארץ ופניה לאו"ם בארה"ב בעניינים חברתיים.


 השופטת אספרנצה אלון מטרידה את האבא גיא שמיר כדי שיכשל בתגובתו

בתאריך 09.8.12 הורתה השופטת אספרנצה אלון לפקידתה קרן פלס, להתקשר מספר פעמים לאבא גיא שמיר, חרף העובדה שבא כוחו מנהל את העניינים מול בית המשפט, ולדבר עימו בענין עתיד ילדיו הנדונים בבית המשפט.

בעקבות הדיבור הנוקשה, האטום והבירוקרטי של הפקידה קרן פלס, אשר מלכתחילה לא היתה אמורה להתקשר אל האבא גיא שמיר, אלא אל בא כוחו, השיב גיא למזכירה קרן פלס: "שהשופטת תתעסק עם הילדים שלה ותעזוב את הילדים שלי", אמירה סתמית שאין בה שום כוונה פלילית כלשהי.

השופטת אספרנצה אלון הגישה תלונה במשטרה נגד האבא גיא שמיר, כי ביצע עבירה פלילית בשיחה שהתקשרה אליו מזכירתה.

תפירת כתב אישום ע"י פרקליטות מחוז חיפה

לאחר מעצר של 8 ימים, הוגש ביום 16.8.12 כתב אישום נגד האבא גיא שמיר על ידי משטרת תחנת חיפה מחוז חוף. לכתב האישום צורפו 15 עדים: המזכירה קרן פלס, ועוד 14 שוטרים ומאבטחי בית משפט אשר לא היתה להם שום נגיעה לשיחת הטלפון בין גיא שמיר לפקידה קרן פלס. כאשר כולם מדברים בשפה אחת ודברים אחידים נגד האבא גיא שמיר.
כל העדים, עובדים בצורה זו או אחרת מטעם משטרת ישראל או בית המשפט לעניני משפחה - השופטת אספרנצה אלון.
 בנוסף ביקשה משטרת תחנת מחוז חוף חיפה, לעצור את האבא גיא שמיר עד סוף ההליכים. מצ"ב כתב האישום והבקשה.

עו"ד רז משגב ביקש לבטל את כתב האישום

 עורך דין רז משגב ביקש לטעון טענה מקדמית להקראה. לטענתו: "האמירה המיוחסת בכתב האישום למרשי, והאופן בו היא מיוחסת, אינה מהווה עבירה (לפי סעיף 192 לחוק העונשין א. מ), לא ניתן להתייחס לכך שהוא אמר שתדאג לילדים שלה כאל איום. לא ניתן להוכיח כוונה כזו. סיבות העבירה לא הוכחו".  הוא הוסיף כי "לשאלת בית המשפט, למרות שהגשתי בקשה להעברת הדיון (לבית משפט אחר, לא בחיפה) תלויה ועומדת בפני נשיא בית המשפט העליון , אבקש כי בית המשפט בהרכבו הנוכחי יקבל החלטה בטענותיי המקדמיות, כי לטענתי כל דקה שמרשי שוהה במעצר היא מיותרת"

נשיא העליון גרוניס פסל את בית משפט השלום חיפה מלדון בתיק עקב חשש ממשי למשוא פנים

עו"ד של גיא שמיר פנה לבית משפט עליון בבקשה דחופה להעברת התיק לבית משפט אחר ולעכב את הקראת כתב האישום. לטענת רז, "השופטת אספרנצה אלון, שהיא עד מרכזי בתיק זה, תוזמן להעיד בבית המשפט".  עוד טען, כי "אלון הנה חלק מבית המשפט השלום בחיפה, השופטים הדנים בתיק הנם מאותו בית משפט וקיימת ביניהם קרבה ממשית, היוצרת חשש ודאי למשוא פנים עקב היכרות השופטים בתיק את עמיתתם".
 נשיא העליון גרוניס פסל את בית משפט השלום חיפה מחשש ממשי למשוא פנים, בהחלטתו כתב גרוניס:
"שוכנעתי כי מראית פני הצדק מצדיקה את העברת מקום הדיון בכתב האישום למחוז אחר. כן יצוין, כי נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה הודיע על הסכמתו להעברת מקום הדיון, כנדרש לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.
אשר על כן, וחרף התנגדותה של המשיבה, אני מורה בזאת מכוח הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט על העברת מקום הדיון בת"פ 3307/12 (שלום – חיפה) לבית משפט השלום בנצרת
".


פרקליטות מחוז חיפה חפצה במשוא פנים

כתוצאה מפנייתו של עו"ד רז לעליון פנתה פרקליטות מחוז חיפה בבהילות לבית משפט בחיפה להקראת כתב האישום מחשש שמא יועבר התיק לבית משפט אחר ואז יוקטנו הסיכויים להרשעה.

עצרת מחאה מול ביתה של אספרנצואה אלון - 24 באוגוסט 2012

הציבור מביע חוסר אמון בהתנהגותה של השופטת אספרנצה אלון. בעצרת המחאה התבטאו פעילים חברתיים נגד ההליך השיפוטי המתנהל נגד אבא גיא שמיר.
לדברי מארגני המחאה, מאז מעצרו לפני כשבועיים נמנעה משמיר הזכות לראות את ילדיו ולעבור לחלופת מעצר.

לדברי בני גדן, מיוזמי המחאה וחבר בארגון "הורים ושווים‭,"‬ מדובר ב"סוג של מעצר פוליטי לכל דבר. שמיר אפילו לא דיבר עם השופטת, אז איך אפשר להגיד שהוא איים עליה. הוא נעצר רק על סמך שיחת טלפון שנערכה בינו לבין הפקידה של השופטת, ששם נטען על ידי הפקידה שהוא איים. אבל כל מה שהוא אמר לה באמצעות הפקידה זה משהו בסגנון "שתעזוב את הילדים שלי ותתעסק בילדים שלה‭."‬ נו, באמת, זה איום? על זה מושיבים בן אדם בבית המעצר קישון כמעט שבועיים. מדובר במלחמת גרסאות בין שמיר לבין המזכירה, ועל זה מאריכים לו את המעצר פעם אחר פעם‭."‬

דרור צעירי, יו"ר ארגון הגג של ארגוני זכויות האבות בישראל, אמר כי הפגנת המחאה היא לא רק נגד החלטותיה של השופטת אלון, אלא בעיקר בעד גיא שמיר. "בחור חף מפשע יושב כרגע מאחרי סורג ובריח, וכל זאת בגלל הליך הגירושים קשה שבגללו נגרם ניתוק מילדיו בגלל החלטה של בית משפט‭,"‬ אמר צעירי. "אנחנו מוחים על החלטות שמנתקות בקלות ילדים מאביהם, ועוד מלווים אותה במעצר על מנת להשתיק את האב‭."

עצרת מחאה מול בית השופטת אספרנצתה אלון - 24.08.2012
 

סוף דבר

התנהגותה המטרידה של השופטת אספרנצה אלון ופקידתה קרן פלס, הובילו לכשל חמור במטרה של בית משפט לעניני משפחה - לשמור על שלמות המשפחה.

אספרנצה לא רק שנכשלה בעבודתה כשופטת לעניני משפחה, לטפל בסידורי המשפחה, אלא אף הובילה להסתבכות מיותרת של האבא גיא שמיר עם משטרת ישראל בעבירה פלילית, שלא העלה על דעתו אי פעם לעשות אותה, או עבירה פלילית אחרת כלשהי.

אספרנצה נכשלה כשלון מוחץ בעבודתה כעובדת ציבור וכשופטת לעניני משפחה.
התנהגותם של פרקליטות מחוז חיפה ובית משפט השלום בחיפה מדיפה צחנה של שיקולים זרים, ניגוד עניינים, משוא פנים לתפירת תיק "מוצלח", להשתקת אזרחים שאינם לרוחם.

קישורים:

השופטת אספרנצה אלון רצתה לשפוט עו"ד עובדת שלה לשעבר - בייניש פסלה אותה מחשש ממשי למשוא פנים - יולי 2008 - ע"א 4332/08 -  מדובר בתיק הליכי גירושין בו הגישה הגרושה (המשיבה) תביעות רכוש נגד בן זוגה לשעבר. הגרושה עו"ד במקצועה עבדה במשרד עו"ד של השופטת אספרנצה אלון טרם היותה שופטת. הגרוש ביקש כי השופטת תימנע מלשבת בדין לאור ההיכרות בינה לבין המשיבה וטען כי אף מן הטעם של מראית פני הצדק, יש להעביר את הדיון לשופט אחר....

אין תגובות:

פרסום תגובה