שופטת חנה ינון בית משפט שלום תל אביב - תלונות חמורות מוצדקות ובקשות פסילה

שופטת חנה ינון בית משפט שלום תל אביב - תלונות חמורות מוצדקות ובקשות פסילה
חנה ינון - אמירות מיותרות, תלונות מוצדקות ובקשות פסילה
מאי 2012 - מדובר בתלונות חמורות שהוגשו לנציבות תלונות הציבור על שופטים נגד חנה ינון שופטת בית משפט שלום. שתי תלונות התבררו מוצדקות. 

פרטי האירוע
בתום שמיעת העדויות בדיון מיום 23.1.2011 , ביקשה חנה ינון מבעלי הדין לצאת מן האולם וקיימה שיח לא
פורמאלי עם באי-כח בעלי הדין. לטענת המערערים (ידיעות תקשורת ועוד), השופטת חנה ינון אמרה נגדם טרם שמיעת הסיכומים מספר אמירות ובהן: "מדובר בכתבה צהובונית". "יש לשון הרע"; "אפשר להציע לצדדים לחסוך בסיכומים", ואף נקבה, לטענתם, בסכום גבוה ביותר לסיום התיק בפשרה.  

המערערים הגישו בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון, המערערים טענו כי חנה ינון אמרה כי אין טעם בהגשת הסיכומים, ולא התייחסה לטענותיהם באופן ענייני. המערערים ביקשו לפסילת השופטת חנה ינון מהמשך ניהול הדיון.

ערעור ראשון לעליון - המערערים הגישו בקשה לפסול את השופטת חנה ינון.
שופטת העליון ביניש דחתה הערעור בתואנה כי יתכן שאמירות בית המשפט, ככל שנאמרו, מוטב היה להן שלא ייאמרו או עדיף היה שהיו מנוסחות בדרך אחרת. ואולם, הלכה פסוקה היא כי התבטאות שופט בעל פה או בהחלטה, אפילו אינה מוצלחת, אינה מהווה, כשלעצמה, עילה לפסילת שופט.

ערעור שני לעליון לאחר קבלת ממצאים חמורים מנציבות תלונות הציבור על שופטים כי התלונות מוצדקות

המערערים טענו כי חל שינוי נסיבות מהותי מאז מתן פסק הדין בערעור הראשון, בעקבות החלטת הנציב שנמצאה מוצדקת, והם מפרטים את עיקרי ההחלטה. לטענת המערערים, קיים חשש אובייקטיבי ממשי שמא שיקולים זרים ישפיעו על ההכרעה השיפוטית של השופטת, בהתחשב בנסיבות העניין. המערערים מדגישים כי בקשת הפסלות הוגשה בשל חומרת ממצאי הנציב, המצטרפים לדברי הביקורת נגד השופטת במסגרת הערעור הראשון. לדברי המערערים, אמון הציבור במערכת המשפט ואף מוסד הביקורת עלולים להיפגע אם מתלוננים יחששו מהגשת תלונות מוצדקות. לפיכך, מבקשים המערערים להעביר את המשך הדיון למותב אחר.
שופט העליון גרוניס דחה הערעור בתואנה כי העובדה שהמערערים הגישו תלונה לנציב נגד בית המשפט אשר נמצאה מוצדקת בשני עניינים, אינה מקימה, כשלעצמה, עילה לפסילתו, ויש לבסס חשש ממשי למשוא פנים

סוף דבר

השופטת חנה ינון התבטאה באופן לא ראוי בהליך השיפוטי ולנציב תלונות הציבור על שופטים היו ממצאים חמורים להתבטאויות אלו.
האמירות הלא ראויות של השופטת חנה ינון בהליך השיפוטי והממצאים החמורים של הנציב על אמירות אלו, לא היוו עילות מספיקות לפסילתה.

קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה