השופט נפתלי שילה ופקידת סעד ראשית סימונה שטיינמץ - דרכי רמיה לטיוח פשעי משרד הרוחה וסחר בילדים

ספטמבר 2013 - מדובר באמא ל' חד הורית שילדיה נלקחו ממנה למרכז חירום מינואר 2009 למשך כחצי שנה מאחר ופקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי היתה סבורה כי האמא מתעללת בילדים. לסברותיה של פקידת הסעד לא היו שום אחיזה במישור הפלילי ראייתי וכל התיקים שנפתחו במשטרה נסגרו מהעדר אשמה. האמא אינה רואה את בנה הבכור בן ה- 11 מזה כ- 5 שנים, ואת בנה בן ה-9 רואה כשעה בשבוע במרכז קשר מזה כשלש שנים.
האמא מותשת מזה כ- 5 שנים בהליכים בירוקרטיים הנכפים עליה ע"י פקידת סעד ראשית סימונה שטיינמץ והשופט לענייני משפחה נפתלי שילה כדי שתוכל לראות את ילדיה תוך שהיא וילדיה נאלצים לספוג עלילות והכפשות ללא כל בסיס ראייתי בניגוד למציאות הקיימת. מדובר בשיטתיות של השופט נפתלי שילה לטייח את פשעי משרד הרווחה ובית משפט לנוער בענייני האמא ל' וילדיה.

שופטת נוער רות בן חנוך - ניהול משפט ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים 

פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי השתמשה בשופטת הנוער  רות בן חנוך שהאריכה צו חירום להוצאת ילדים מביתם בכפייה למרכז חירום ויצו הדסים שהוצא ע"י פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי, ללא נזקקות, בניגוד לקביעת בית משפט עליון. השופטת מודעת לעובדה כי אינה רשאית כלל לדון בתיק היות והוא נידון בבית משפט לענייני משפחה, והיא קובעת נזקקות בפברואר 2009 ומאריכה את כליאת הילדים במרכז חירום עד סוף יוני 2009. לבסוף השופטת רות בן חנוך מדיחה עצמה מלדון בתיק ע"פ סעיף 6ז לחוק בתי משפט לענייני משפחה: "היתה תובענה תלויה ועומדת בבית משפט לענייני משפחה בענינו של קטין, והוגשה תובענה בעניינו לבית משפט לנוער על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, יועבר הדיון בתובענה לבית המשפט לענייני משפחה".

 שופטת הנוער רות בן חנוך ופקידת הסעד אתי דור דוברובינסקי פעלו באלימות ותוקפנות נגד האמא וילדיה, ללא סמכות, בניגוד לחוק, בדלתיים סגורות וללא ראיות. השופטת והפקידה העמיסו על האמא וילדיה הליך שיפוטי נוסף בניגוד לחוק שנוהל בצורה רכלנית ולקויה מתוך כוונה לגרום למשפחה סבל נפשי, פיסי וכלכלי.

דרכי רמיה השופט נפתלי שילה ופקידת סעד ראשית סימונה שטיינמץ לטיוח פשעי משרד הרווחה נגד האמא ל' וילדיה:

השופט נפתלי שילה כופה על הילדים "אבחון מקיף" בניגוד לרצון הוריהם ואינו מפרט ואינו מנמק

נפתלי כותב סעיף 1 בהחלטתו (תמ"ש 47888 מה- 8 בספטמבר 2008) : "הומלץ בתסקיר כי הילדים יעברו אבחון מקיף במכון שיקבע ע"י גורמי הרווחה... הומלץ כי בשלב ראשון לא ימסר האבחון לצדדים..". נפתלי שילה פועל בדרך של תיוג הילדים באמצעות "אבחון מקיף" בניגוד לרצון ההורים ואינו מפרט מה תוכנו ומה טיבו. נפתלי מוסיף חטא על פשע וקובע כי ההורים לא יראו את תוצאות ה"אבחון המקיף". נפתלי אינו מפרט ואינו מנמק מה האבחון, מדוע יבוצע בניגוד לעמדת ההורים ומדוע ההורים לא יוכלו לראות תוצאותיו.
נפתלי אינו הדיוט הוא יודע כי בשיטה זאת ה"טיפול" נועד לכשלון. התנהגותו של נפתלי מדיפה ריח של רמיה, ושיקולים זרים לטיוח העוול שנעשה לילדים ואימם. נפתלי משתמש בצורה מרושעת בילדים שאין בהם רבב כדי להכפיש שמם ולנקות פשעי משרד הרווחה.

השופט נפתלי שילה נסמך על דעות בניגוד לעובדות ומסמכים

 נפתלי כותב בהחלטתו סעיף 7: "לאחר ששמעתי את פקידת הסעד הראשית ולאור המצב החמור של הבן אר' כפי שפורט בתסקיר ובעדות, אני סבור כי יש לאמץ את המלצות פקידת הסעד ולערוך אבחון מקיף" - נפתלי מסתמך על דעותיה והבלי פיה של פקידת הסעד בניגוד לעובדות הקיימות בניגוד למסמכים אוביקטיביים כדוגמת תעודת בית ספר (ראה להלן) מינואר 2013 שבה קיבל אר' ציון גבוה בהתייחסות בכבוד ובסובלנות לזולת, ממלא תפקידים באחריות, שומר על רכוש בית הספר, נוהג ע"פ כללי בית הספר, ועוד.
נפתלי אינו מביא שום דוגמא "למצב החמור" שבו שרוי הילד. התנהגותו של נפתלי שילה מדיפה ריח שיקולים זרים כגון תסכול הפרסומים עליו ברשת האינטרנט שיוחסו ברמאות לאמא. נפתלי שילה מבזה בהתנהגותו החובבנית והרשלנית את בתי המשפט ופוגע באמון הציבור בבתי המשפט.

לשון דמגוגית לניתוק הקשר בין האמא לילדים

נפתלי כותב בהחלטתו סעיף 12: "תקוותי כי בעתיד הלא רחוק ניתן יהיה להרחיב באופן משמעותי את הקשר בין הילדים לבין אימם" - אולם בפועל נפתלי נוהג ההפך, הוא במשך 5 שנים מנתק את האמא מבנה הבכור, ובמשך כשנתיים האמא רואה את בנה הצעיר כשעה במרכז קשר לאחר שלא ראתה אותו 3 שנים, ע"פ הוראותיו של נפתלי מבלי שבידו בדל ראיה כי האמא הסבה נזק כלשהו לילדיה.
החלקת הלשון של נפתלי מצד אחד וכנגד מסב נזקים לילדים שאינו מאפשר להם לראות את אימם מצביעה על צביעות וביזוי כבוד האדם, אמנת זכויות הילד וערכי היהדות.


סוף דבר

שופט לענייני משפחה נפתלי שילה ופקידת סעד ראשית סימונה שטיינמץ פועלים לטייח פשעי משרד הרווחה ושופטת הנוער רות בן חנוך כגון כליאת ילדיה של האמא ל' ללא סמכות, הניגוד לחוק ולכללים שאין בידם בדל ראיה לסיבות הכליאה. נפתלי שילה וסימונה שטיינמנץ מעלילים נגד הילדים חרף התנהגותם למופת בבית הספר ודורשים "אבחונים מקיפים" בניגוד לרצון ההורים, מבלי שההורים יראו חוות הדעת, ומבלי לנמק ולהסיר באילו אבחונים מדובר. התנהגותם של נפתלי שילה שילה וסימונה שטיינמץ בדלתיים סגורת ללא ראיות מהווה קרקע פוריה לסחר בילדים, נקמנות, שחיתות ופוגעת באמון הציבור בבתי המשפט.

להלן החלטת נפתלי שילה ותעודת הבן אר' נעים ההליכות מינואר 2013:
קישורים:

נפתלי שילה - שופט לענייני משפחה - תלונה חמורה על התנהגות מריונטית של פקידת הסעד - יולי 2013 - תלונה חמורה נגד שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה. מדובר באמא ל' לשני ילדים אשר אינה רואה רואה את בנה הבכור בן ה- 10 כ- 4 וחצי שנים ואם בנה בן ה- 8 רואה במרכז קשר מזה כשנתיים, שעה בשבוע לאחר שלא ראתה אותו כשנתיים. האמא עובדת ללא רבב. הנימוק החוזר ונשנה להחלטותו התמוהה של נפתלי למניעת מפגשים בין האמא לילדיה היא כי כך סבורה פקידת הסעד. להלן תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה בעניין...

שופט יהושוע גייפמן - ביקורת חריפה על הליך שיפוטי רשלני ומטויח של השופט נפתלי שילה - 16 ביולי 2013 - עמ"ש 13 - 07 - 21380 - מדובר בערעור על צו הגנה בהליך שיפוטי רשלני ומטוייח בניהולו של שופט בית משפט לענייני משפחה, נפתלי שילה - בית משפט מחוזי (יהושוע גייפמן) מתח ביקורת קשה על התנהלות מרושלת של השופט נפתלי שילה שעיקרה: הליך שיפוטי שיטחי, חקירה קצרה ולא עניינית, ללא תסקיר, ללא עירוב גורם טיפולי, הליך שיפוטי שלא כהלכתו ועוד. גייפמן ביטל את החלטת השופט נפתלי שילה...

שופט נפתלי שילה - דרכי רמיה עם רשויות הרווחה - תלונה על שיטות מלוכלכות בדחיית הסדרי ראיה - אפריל 2013 - נפתלי שילה משמש שופט לענייני משפחה רמת גן. מדיניותו לטרטר בעלי דין יחד עם רשויות הרווחה בשיטות מלוכלכות המבזות את בתי המשפט ופוגעת באמון הציבור בבתי המשפט וברשויות הרווחה...

תלונה נגד השופט נפתלי שילה - קרקע פוריה לשחיתות עושק וגזל - אפריל 2013 - ההיגיון, תקנת הציבור, ואמנת זכויות הילד עליה חתומה מדינת ישראל כעשרים שנה קובעים כי הורה ללא רבב, בריא בגופו ונפשו, וילדיו רשאים להיפגש בנחת לפחות פעם בשבוע או יותר. מדיניותו של שופט לענייני משפחה רמת גן נפתלי שילה המנהל החלטותיו בדלתיים סגורות ללא ראיות מעוררת תמיהה והשתאות מה ההיגיון מאחורי החלטותיו...

שופט לענייני משפחה נפתלי שילה - שיטות סחר בילדי נפגעי משרד הרווחה - ינואר 2013 - מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופט לענייני משפחה נפתלי שילה מנהל ענייני האם בבית משפט לענייני משפחה ואינו מאפשר הסדרי ראיה עם ילדיה. נפתלי מפעיל נגד האם סנקציות בהיגוד לחוק ולכללים ופוגע בהחלטות שרירות לב באם וילדיה. התנהגותו של נפתלי שילה מדיפה ריח של שיקולים זרים לעשיית כסף לגורמי רווחה ו"מומחיה" מסבלם של אזרחים. לאחר 4 שנות התשה נפתלי שילה הסב נזקים קשים לאם וילדיה וכסף קל למערכת הרווחה ומומחיה...

נפתלי שילה - שופט משפחה - הפרת סדרי דין ומשוא פנים בענייני הסדרי ראיה בין אמא לילדיה - עבריינות סדרתית - ינואר 2012 - מדובר באם לשני ילדים אשר נתלשו ממנה בהיותם בני 4 ו- 6 למרכז חירום בכפייה ללא סמכות בניגוד לחוק ולכללים. שופטת הנוער רות בן חנוך האריכה צו חירום מביתם בכפייה למרכז חירום ויצו הדסים שהוצא ע"י פקידת הסעד אתי דור דובריבינסקי, ללא נזקקות, בניגוד לקביעת בית משפט עליון. השופטת מודעת לעובדה כי אינה רשאית כלל לדון בתיק היות והוא נידון בבית משפט לענייני משפחה. - נפתלי שילה...

נפתלי שילה - שופט לענייני משפחה - תלונה מוצדקת בגין שקרים מניפולציות ותסביך "טובת הילד" - דצמבר 2012 - שופט בית משפט לענייני משפחה נפתלי שילה פעל בדרך רמיה נגד בעל דין ופגע קשות בזכויות ההורה. נפתלי שילה השתמש בתרוץ פושעי רחוב, אנסים, ופדופילים וטען כי עשה את המעשה ל"טובת הילד". - להלן הכתבה בניגוד לנוהל: שופט קיפח גבר במשפט גירושין , טובה צימוקי , ידיעות אחרונות, דצמבר 2012 - נציב התלונות נגד שופטים אליעזר גולדברג מצא כמוצדקת תלונה שהוגשה נגד השופט נפתלי שילה מבית משפט לענייני משפחה ברמת גן...

כשלונותיו ותסכוליו של השופט נפתלי שילה בענייני האמא ל' וילדיה גרמו לו להגיש נגדה תלונה במשטרה - אוגוסט 2012 - מזה מספר שנים מנהלת האמא ל' התדיינויות משפטיות עקרות ומטופשות באולם בית משפט לענייני משפחה עם השופט נפתלי שילה כדי שתוכל לראות ולהיפגש עם ילדיה, אך לשווא. האם בעבר עברה בדיקות ואבחונים ע"פ דרישת נפתלי שילה והעובדות הסוציאליות ושילמה מאות אלפי שקלים, אך לשווא. נפתלי שילה מזמן בכל פעם "חוות דעת" כלשהי לטרפד את מפגש האמא וילדיה...

מדיניות מופקרת בית משפט לענייני משפחה - השופט נפתלי שילה - יוני 2011 - ה"משחק המכור" של שופט לענייני משפחה נפתלי שילה נגד אמא וילדיה הרוצים להיפגש מזה שנים. אכזריות ושרירות לב בניגוד להיגיון, ולעובדות - מדובר באמא ושני ילדיה אשר לא נפגשו מעל שנתיים מאחר ועובדת סוציאלית רחל ולדומירסקי מלשכת רווחה רמת גן דורשת "מסגרת קלינית פסיכיאטרית הכוללת אבחון פסיכודיאגנוסטי עם המלצות לגבי קיום הביקורים ולגבי המסגרת הקלינית פסיכיאטרית שתלווה אותם". העו"סית לא נימקה דרישתה מאחר ונפתלי שילה מאפשר ומעודד הפקרות והתעמרות העובדות הסוציאליות באם וילדיה...

אכזריות ושרירות לב בנפשות ילדיה של ל' – שופט לענייני משפחה רמת גן: נפתלי שילה - ינואר 2011 – ל' אם חד הורית שילדיה נלקחו ממנה באכזריות ובפתאומיות ע"י רשויות הרווחה לחצי שנה למרכז חירום, לא ראתה את שני ילדיה מזה כשנתיים. לאחר דיונים בבית משפט לענייני משפחה בראשות השופט נפתלי שילה הוחלט כי האם ל' תפגוש את בנה הקטן בן ה-6 בהשגחת פסיכולוגית מטעם בית המשפט - לא די בכך שהשופט נפתלי שילה הפקיר לחלוטין את הקשר של הבן הבכור בן ה- 8 עם אימו אלא עצר את המפגשים האחדים של ל' עם בנה בן ה-6 אצל הפסיכולוגית בתואנות שונות ומשונות כגון מרחק המפגשים בעיר חולון ה"רחוקה" מרמת גן מקום מגורי הילדים (20 דקות נסיעה)...

האמא ל' עדיין אינה רואה את ילדיה – כישלון קונספציית "טובת הילד" – השופט נפתלי שילה - אוקטובר 2010 – מדובר באם חד הורית ל' אשר ילדיה נלקחו למרכז חירום בינואר 2009 מאחר ופקידת הסעד לחוק הנוער הייתה סבורה כי הילדים בסיכון. בעוד האמא ל' מתחננת בוועדת החלטה בלשכת הרווחה גבעתיים כי ילדיה לא ילקחו ממנה, יצאו עובדות סוציאליות לבית הספר ולגן הילדים ולקחו את ילדיה למרכז חירום שם שהו חצי שנה...

שופט תחת השפעת פקידת סעד – השופט נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לפגוש את אימם למעלה משנה בתואנה שלא עברה בדיקות שהומלצו ע"י פקידת הסעד - יוני 2010 – שופט בית משפט לענייני משפחה ברמת גן נפתלי שילה אינו מאפשר לילדים לראות, ו/או לדבר עם אימם כבר למעלה משנה מאחר שטרם ביצעה "בדיקות שהומלצו על ידי פקידת הסעד" - מדובר באישה עובדת, מתפרנסת בכבוד מימים ימימה, ללא הרשעה פלילית כלשהי, ואשר ביצעה ע"פ בקשת פקידות הסעד בדיקות שונות במכוני מסוגלות הורים, פסיכיאטר מחוזי, ונמצאה כשירה וטובה...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה