השופט אברהם הימן מתנה בקשת פסילה שהגישה נגדו לורי שם טוב, באישור בא כוחה הסנגוריה הציבורית

מאי 2019 - לורי שם טוב הגישה בקשת פסילת השופט אברהם הימן עקב ביקורת נוקבת שהוטחה נגדו בבית המשפט העליון על שדחה טיפול בקשתה בחודשיים לשחרורה מהמעצר, וזה עקב חופשת שבתון בחו"ל.
בהחלטתו לבקשת הפסילה כתב השופט הימן כי הוא הוא ידון בבקשת הפסילה רק אם יתייחס לבקשה עו"ד גיל פרידמן, בא כוחה של שם טוב מהסנגוריה הציבורית. בכך למעשה מכפיף השופט הימן את לורי שם טוב למרותו של סנגורה מהסנגוריה הציבורית.

מדוע התנה השופט הימן אישור ב.כ מהסנגוריה?

סנגור מהסנגוריה הציבורית מקבל שכרו מהסנגוריה וכפוף למדיניות הצוות הפנימי של הסנגוריה. אם לשם טוב היה סנגור פרטי מן הסתם התניית אישור הסנגור הייתה עקרה הואיל ושם טוב יכולה לפטר סנגור פרטי בכל עת, או לחדול לשלם לו שכרו אם אינו פועל על פי המתווה שהיא קובעת. לא כן כאשר מדובר בסנגור מהסנגוריה הציבורית המקבל שכרו מהסנגוריה וכפוף למדיניותה. אם יפעל הסנגור הציבורי שלא על פי הנחיות הצוות הפנימי בסנגוריה הציבורית, הוא לא יקבל מהסנגוריה לקוחות ובכך יאבד מקור פרנסה.

:

בקשת פסילת השופט הימן, תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
החלטת השופט הימן שבה הוא מתנה בקשת הפסילה באישור הסנגור מהסנגוריה הציבורית - תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 20.05.2019.
 בקשת פסילת השופט הימן, תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
בקשת פסילת השופט הימן, תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.

 בקשת פסילת השופט הימן, תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.
בקשת פסילת השופט הימן, תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 13.05.2019.

 החלטת השופט הימן שבה הוא מתנה בקשת הפסילה באישור הסנגור מהסנגוריה הציבורית - תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 20.05.2019.
החלטת השופט הימן שבה הוא מתנה בקשת הפסילה באישור הסנגור מהסנגוריה הציבורית - תיק מ"ת 14280-04-17 מה- 20.05.2019.
מצורפים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה