30 יום למינוי הסנגור הציבורי עו"ד גיל פרידמן לייצג את לורי שם טוב ואף בקשה לשחרורה ממעצרה הממושך לא טופלה

20 באפריל 2019 - פרשת הבלוגרים - פייק משפט: מריחת הליך שחרור לורי שם טוב ממעצרה הממושך.
עו"ד פרידמן מונה על ידי הסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב ב- 20.03.2019. שם טוב עצורה מזה כשנתיים וחודשיים על עבירות שיימינג" באתרי ג'נק במרשתת ומשפטה טרם החל.
שם טוב אמנם הגישה בקשות לשחרורה ממעצרה הממושך אך אלו נדחו על ידי בית המשפט בתואנה כי רק בא כוחה מהסנגוריה עו"ד פרידמן רשאי להגיש בקשות בבית המשפט.
ב- 07.04.2019 הגישה שם טוב בקשה לשחרר את עו"ד פרידמן מלייצג אותה. וכרגע ממתינים להחלטת שופט המשפט העיקרי ב- 28.04.2019 שיחליט אם עו"ד פרידמן ישוחרר מלייצג את שם טוב.
עו"ד פרידמן טען בדיון שחרור לורי לחלופת מעצר ב- 27.03.2019 כי הוא יבקש לשחרר את שם טוב ממעצרה לאחר שהוא יקרא מעט את החומר.
בדיון לשחרור שם טוב ממעצרה שהתקיים ב- 16.04.2019 ביקש עו"ד פרידמן מהשופט הימן לדחות את הדיון לשחרור לורי שם טוב ממעצרה הממושך עד אשר יוחלט ב- 28.04.2019 אם הוא ימשיך לייצג את שם טוב או לא. הדיון לשחרור מעצר שם טוב נדחה ל- 30.05.2019.
כלומר מיום מינויו של עו"ד פרידמן מהסנגוריה הציבורית ב- 20.03.2019 לייצג את שם טוב, עד ה- 30.05.2019 (חודשיים וחצי) לא יטופל דבר בעניין שחרורה ממעצרה הממושך של לורי שם טוב כל עוד עו"ד גיל פרידמן רשום כמייצג אותה.

מצורפים:
  - כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת (בקשה 294) שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019.
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת  (בקשה 292) לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
 - השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019 .
 - השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן  28.03.2019.


 כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.
כתב מינוי עו"ד גיל פרידמן מהסנגוריה הציבורית לייצג את לורי שם טוב מה- 20.03.2019.

השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 15.04.2019

השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת שחרור מעצר לורי שם טוב בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019

השופט אברהם היימן דוחה בקשת  לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019
השופט אברהם היימן דוחה בקשת  לורי שם טוב להחליט לאלתר בעניין שחרורה ממעצר בגלל שעו"ד גיל פרידמן מייצג אותה - 09.04.2019

השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן - 28.03.2019
השופט אברהם הימן דוחה בקשה לורי שם טוב לחומרי חקירה בגלל שהיא מיוצגת על ידי עו"ד גיל פרידמן - 28.03.2019

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה