פרשת הבלוגרים: נשיא בית משפט מחוזי מצפצף על החוק?

מאי 2018 - איך נשיא או סגן נשיא בית משפט מחוזי חותם על צו האזנת סתר לשנה בעוד ע"פ החוק מותר לחתום לחצי שנה בלבד?
המחוקק ראה חשיבות גדולה לפיקוח על נושא האזנות הסתר ולכן קבע שמי שמוסמך לחתום הוא שופט נשיא או סגן נשיא בית משפט מחוזי ולתקופה שלא תעלה על 3 חודשים. אלא כאשר הצו נחתם במחשכים קלה ידם של נשיאים ופרקליטים לעבור החוק בצוותא חדא במיוחד כמדובר בחוק שאמור להגן על האזרח.

פרקליט ושופט מכינים בצוותא חדא במחשכים צו האזנת סתר לא חוקי
פרקליט ושופט מכינים בצוותא חדא במחשכים צו האזנת סתר לא חוקי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה