פרשת הבלוגרים: תלונה נגד פרקליט – פגיעה בפומבי במועמד להיות מפקח, אלימות מילולית, ושיבוש הליכי משפט

19.04.2018 - במהלך דיון בבית משפט אמר הפרקליט בפני קהל בית המשפט, השופט והפרקליטים, על המועמד להיות מפקח כדי לפסול מועמדותו כמפקח על העצירה: "ולהיות בפיקוח עם אותו בן זוג שהיה ער לאותן עבירות..." (ראה תמונה מצורפת)

מדובר בכ- 120 אישומים של עבירות של לשון הרע, פגיעה בפרטיות, העלבת עובד ציבור, הטרדה מינית, זיוף ומרמה ועוד, אשר הפרקליט הטיח לעבר המועמד כי היה שותף להן, בפני קהל בית המשפט כדי לפסול מועמדותו כמפקח.

בתלונה נטען כי דברי הכזב של הפרקליט מהולים באלימות מילולית נועדו לשבש מועמדות המועמד כמפקח על העצירה. אוזכרו דברי כב' השופט סולברג בפרשה בש"פ 1999/17 פסקה 9 (03.03.2017): "פגיעה בשמו הטוב של אדם ובפרטיותו הריהי כואבת עד מאוד – מרה כלענה, חדה כחרב – לא אחת יותר מאשר פגיעה פיזית, והיא מסוגלת לזעזע את עולמו של כל אדם".

התלונה הוגשה לנציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

מצורף קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפט
קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפט
קטע מפרוטוקול הדיון שבו הפרקליט מטיח האשמות קשות נגד המועמד להיות מפקח בפני קהל בית המשפטאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה