חיפוש ללא הצדקה על גופו של אדם - מתוך דוח נציבות תלונות הציבור מס' 40 שנת פרסום 2014

המתלונן הלין על כך ששוטרים ביצעו חיפוש על גופו במקום הומה אדם, ללא הסכמתו ובלי לתת לו כל הסבר.
המשטרה מסרה בתגובה כי אין ברשותה מסמכים המתעדים את האירוע, אך לדברי השוטרים שהיו מעורבים בו, הם הבחינו במתלונן ברחוב, ומאחר שהכירו אותו וידעו כי הוא צורך סמים, לקחו אותו למקום מוצנע בצד הרחוב, ובהסכמתו ביצעו חיפוש על גופו לשם איתור סמים; משלא מצאו דבר, הוא שוחרר.

הנציבות מצאה כי לא התקיימו במקרה זה דרישות החוק המתירות ביצוע חיפוש על גופו של אדם לאיתור סמים. עם זאת, מאחר שהמשטרה טענה כי החיפוש על גופו של המתלונן נעשה בהסכמתו, בדקה הנציבות גם עניין זה.
בעניין חיפוש בהסכמה על גופו של אדם נקבע בנוהל של המשטרה 1, בעקבות פסיקת בית המשפט העליון 2, כי ההחלטה לבצע חיפוש בהסכמה צריכה להתבסס על צורך או הצדקה מקצועיים, והחיפוש אינו יכול להתבצע באופן שרירותי או ללא צורך. נקבע עוד כי על המשטרה לקבל הסכמת אמת לביצוע החיפוש, ולשם כך על השוטר לבקש את הסכמת האדם לחיפוש ואף להבהיר לו כי נתונה לו הזכות לסרב לכך וכי הסירוב לא יפעל לחובתו. הנוהל מציין עוד כי מיד לאחר חיפוש על גופו של אדם יש לרשום זיכרון דברים או דוח פעולה בדבר נסיבות החיפוש.

הנציבות קבעה כי בנסיבות המקרה ספק רב אם הייתה הצדקה לביצוע החיפוש בהסכמה לפי הנוהל. עוד קבעה הנציבות כי גם לו הייתה הצדקה לחיפוש, היה על השוטרים לבקש את הסכמת המתלונן לכך, להבהיר לו כי איננו חייב להסכים וכי אי-הסכמה לא תפעל לחובתו. לאחר מכן, רק אם היה המתלונן נותן את הסכמתו, ניתן היה לבצע חיפוש על גופו.

המשטרה אמנם טענה כי המתלונן הסכים לחיפוש, אולם לא צוין כיצד קיבלו השוטרים את ההסכמה ולא נעשה כל רישום בנושא. מנגד, המתלונן טען כי החיפוש בוצע עליו באופן מפתיע ובלי שהובהר לו דבר. בכל מקרה, כאמור, גם אם הסכים המתלונן לחיפוש, כפי שטענה המשטרה, קבלת ההסכמה לא נעשתה על פי הנוהל ולפני החיפוש לא הובהר למתלונן דבר.

נוכח האמור, ובהיעדר מסמך משטרתי המתעד את הליך החיפוש, קבעה הנציבות כי החיפוש נעשה ללא סמכות חוקית, בניגוד לפסיקת בית המשפט ולנוהל המשטרה ותוך פגיעה בזכותו של המתלונן לכבוד, שהיא זכות חוקתית.

המשטרה הודיעה לנציבות כי השוטרים אכן לא פעלו כנדרש, וכי היא נוקטת כיום פעולות הדרכה כדי להטמיע בקרב השוטרים את עקרונות פסיקת בית המשפט והנהלים. עוד נמסר כי שני השוטרים שהיו מעורבים באירוע אינם משרתים עוד בתפקידי שטח.
(711936)


1 . נוהל מס' 03.300.265 של האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה.
2. ( פורסם במאגר ממוחשב, 6.3.12 ) - אברהם בן חיים ואחרים נגד מדינת ישראל רע"פ 10141/09

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה